Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Färre kommenderade till Malmö och en stabilare organisation

Framgångsrika lokala insatser och ett regionalt långsiktigt arbete har lett till en kraftig minskning av kommenderingar i region Syd och fler medarbetare som är tillbaka i sina lokalsamhällen.

När vågen av grova våldsbrott i Malmö var som värst var cirka 170 medarbetare från andra delar av polisregion Syd kommenderade till Malmö för att arbeta med de olika utredningarna. Ett år senare har den siffran minskat rejält och i dag är ungefär 15 medarbetare från andra polisområden kvar, vilket innebär att ett stort antal poliser nu är tillbaka och arbetar i sina lokalsamhällen.

-  Varje medarbetare som kommer tillbaka är betydelsefull. Det innebär en bättre arbetsmiljö för alla och om vi är fler kan vi ge bättre service till medborgarna. Samtidigt ska vi självklart hjälpa till där vi behövs bäst, säger Per-Olof Söyseth, biträdande chef för polisområde sydöstra Götaland som är ett av de polisområden som bidragit med ett stort antal utredningsresurser till Malmö.

Under 2017 påbörjades ett arbete med att bygga en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen - ett arbete som går framåt och är en av anledningarna till det minskade antalet kommenderingar.

-  Målet är att skapa en organisation som är självförsörjande i vardagen för att vi så långt det är möjligt ska kunna undvika långdragna kommenderingar. Det är inte till gagn för varken verksamhet eller medarbetare. Att vi nu lyckats dra ner på kommenderingarna i den här omfattningen visar att vi är på god väg i detta arbete, säger regionpolischef Carina Persson.

I Malmö har flera framgångsrika insatser, där man bland annat utbildat personal och utökat spanings- och utredningsverksamheten, gjort att man utvecklat sin förmåga och byggt upp kompetensen, vilket bidragit till att kommenderingarna minskat. Förflyttningar har också gjorts inom polisområdet för att förstärka utredningsverksamheten och få en balans mellan den och den yttre verksamheten.

-  Vi bedömer att vi i dag har en utredningssektion som är i balans med antalet ärenden. Vi har också infört nya rutiner och arbetar mer planlagt och förberett inför eventuella nya grova våldsbrott. Målet är att vi ska hantera dem själva men tio mord på kort tid, det klarar ingen, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Samarbetet med Åklagarmyndigheten har också varit viktigt i arbetet med de grova våldsbrotten och parallellt med utredningarna om de grova våldsbrotten har särskilda utredare utsetts för att titta på så kallad kringbrottslighet, alltså andra typer av brott än dem som utreds initialt men som upptäcks under utredningens gång, och många har blivit åtalade och dömda för andra brott. Det kan till exempel röra sig om narkotika- och vapenbrott, bedrägerier eller penningtvättbrott.

-  Med den hjälp vi har fått har vi har riktat resurser mot ett visst antal individer som bedömts vara våldsverkare i Malmö och många av dem är nu borta från gatan. Vi har i dagsläget mellan 75-100 häktade i Malmö och flera ärenden står inför åtal, säger Stefan Sintéus.

Till toppen