Flygförbud över Lund den 18 - 21 maj

Område med flygförbud över Lund i samband med Lundakarnevalen den 18 - 21 maj 2018.

Område med flygförbud över Lund i samband med Lundakarnevalen.

Transportstyrelsen har beslutat om upprättande av tillfälligt restriktionsområde över delar av Lund i samband med Lundakarnevalen den 18 maj kl. 10.00 till den 21 maj kl. 03.00.

Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten runt arrangemangen.

Flygning inom området är förbjudet med luftfartyg inklusive RPAS/UAS och modellflyg med undantag för luftfartyg för polisverksamhet och polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning och SAR, reguljärt flyg till/från Malmö eller Kastrup flygplats samt in- och utflygande IFR-trafik till/från Malmö eller Kastrup flygplats med i förväg inlämnad ICAO färdplan. Dock tillåts inte IFR skolflygning inom området.

Den som till exempel flyger drönare är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan till exempel medföra böter.

För övriga tillfälliga restriktionsområden hänvisas till kontroll i AIP SUP.

Till toppen