Fortsatt satsning mot terrorism

Polishelikopter

Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Bland annat köps två nya helikoptrar in. Bild: Lars Hedelin

Polisen fortsätter sin pågående satsning mot terrorism. Nu är det klart med inköp av två nya helikoptrar, samtidigt pågår förstärkning av Nationella insatsstyrkan som en viktig del i att höja polisens förmåga att hantera eventuella attentat.

Polismyndigheten har avsatt 400 miljoner för att, på uppdrag av regeringen, stärka förmågan mot terrorism fram till år 2020. Huvuddelen av satsningen är riktad mot regionerna, och innefattar bland annat tillgång till förstärkningsvapen, skyddsutrustning och fordon.

På nationell nivå är det nu klart att myndigheten utökar helikopterförmågan i polisregion Syd, och köper in två nya helikoptrar för att höja nationella insatsstyrkans insats- och transportförmåga.

Utöver inköpet av helikoptrarna pågår en resursförstärkning av nationella insatsstyrkan.
Det är möjligt att söka till nationella insatsstyrkan denna vecka ut, och nu sker rekryteringsprocessen inte bara internt inom polisen utan även av andra rättsvårdande myndigheter med arbetsuppgifter som angränsar till polisiära uppdrag.

– För första gången så behöver de sökande inte vara poliser utan även personer med erfarenhet från Försvarsmakten, Kustbevakningen och tullen har möjlighet att söka, säger Hampus Nygårds, chef för nationella insatsstyrkan.

De som antas kommer också för första gången i modern tid att erbjudas en specialistpolisutbildning som tar hänsyn till förkunskaper, och som därmed kan anpassas efter verksamheten.

Att nationella insatsstyrkan i framtiden kommer ha snabbare tillgång till helikoptrar innebär att polisens förmåga vid tidskritiska insatser i svårtillgängliga miljöer ökar betydligt.

– Det här är avgörande satsningar som gör att polisen höjer sin förmåga ytterligare mot terrorism. Polisens uppgift är att förhindra och hantera ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld. Det är viktigt att vi är förberedda för att kunna bemöta detta, säger Mats Löfving, chef på polisens nationella operativa avdelning.

Obekväma beslut krävs (debattartikel från juli 2017)

Till toppen