Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fyra nya medborgarlöften till Malmö 2018

Utgår från medborgarnas prioriteringar för ökad trygghet.

Under 2018 ska Malmöpolisen, Malmö stad och aktörer inom förenings- och näringslivet tillsammans arbeta för ökad trygghet i Malmö inom ramen för fyra nya medborgarlöften till stadens medborgare.

Medborgarlöftena utgår från medborgarnas prioriteringar för ökad trygghet och nu kraftsamlar vi med gemensamma resurser kring dessa.

-  Medborgarlöftena är en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggt och säkert Malmö – att minska brottsligheten och att få Malmöborna att känna sig trygga. Detta gör vi tillsammans med Malmö stad, men också genom att lyssna på medborgarna, säger Andrew Roberts, chef för lokalpolisområde Malmö norr.

-  I det förebyggande arbetet har vi och polisen många gemensamma beröringspunkter och vi har ett välfungerande samarbete i det prioriterade arbetet kring trygghet och säkerhet, säger Britt-Marie Pettersson direktör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

2018 års Medborgarlöften riktar sig till fyra områden i Malmö och alla utgår de ifrån de specifika utmaningarna som finns i var och ett av områdena.

Medborgarlöfte Norr

I Kirseberg och Segevång är det framförallt tre områden som framträder efter analys av genomförda medborgardialoger och senaste trygghetsmätningen.

- Vi ser att det både önskas och finns behov av att vi arbetar inom områdena bostadsinbrott, narkotika och ungdomar, säger Pierre Douhan, kommunpolis Malmö Norr.

Medborgarlöftet till Kirseberg och Segevång 2018 handlar därför om dessa områden genom att:

 • Polisen förbinder sig att aktivt arbeta för att få igång grannsamverkan i områdena Kirseberg, Segevång, Johanneslust, Bulltofta och Håkanstorp.

 • Polisen förbinder sig att arbeta mot narkotikaproblematiken i området kring Kirseberg och Segevång.

 • Malmö stad förbinder sig att genom Fältgruppen arbeta uppsökande och trygghetsskapande i området kring Kirseberg och Segevång för att stötta ungdomar och medverka till en positiv fritid.

 • Malmö stad förbinder sig att erbjuda föräldrar deltagande i föräldrakurs förlagd i området kring Kirseberg/Segevång.

Hela medborgarlöftet till Kirseberg och Segevång.

Kontakt:

Pierre Douhan, kommunpolis Malmö Norr, telefon: 073-375 11 21

Carina Opasiak, Malmö stad, telefon: 073-414 76 74

Medborgarlöfte Innerstaden

Den senaste trygghetsmätningen som gjordes för 2017 visar en fortsatt upplevd känsla av otrygghet i Möllevångsområdet trots att den faktiska brottsligheten på vissa utsatta platser har minskat.

Den största bidragande orsaken till att den upplevda otryggheten fortfarande är hög är den utbredda narkotikahandel som trots aktiva insatser från polisen bedrivs i området. Men också oron att utsättas för överfall eller våldsbrott i närområdet bidrar till upplevd otrygghet. Även nedskräpning, skadegörelse samt bilister som bryter mot trafikregler och kör för fort är bidragande orsaker till otryggheten.

Utifrån denna problembild har polisen och Malmö Stad formulerat ett övergripande medborgarlöfte för 2018:

 • Att göra Möllevången till en trygg plats att bo, besöka och arbeta i.

 • Att Möllevången ska vara en säker plats att vistas på.

 • Att Möllevången blir ett område med mindre nedskräpning och skadegörelse.

För att kunna uppnå detta löfte finns till Innerstadens medborgarlöfte en aktivitetsplan som är framtagen av polisen och Malmö stad. Aktivitetsplanen är ett levande dokument och aktiviteter kommer att tillföras under året.

Hela medborgarlöftet till Innerstaden

Kontakt:

Jonatan Örstrand, kommunpolis Malmö Innerstaden, telefon: 073-085 76 89

Rikard Vroland, Malmö stad, telefon: 072-164 55 10

Medborgarlöfte södra Malmö, med särskilt fokus på Lindängen, Hermodsdal och Nydala

Målet med medborgarlöftet är att:

 • Öka tryggheten i stadsområdet på lång sikt.

 • Stärka kontakten mellan polis, skola, ungdomar och lokala aktörer.

 • Förebygga, försvåra och förhindra kriminalitet.

 • Försvåra användning av droger.

Till medborgarlöftet finns en framtagen aktivitetsplanering som har upprättats tillsammans med lokala aktörer som Arbetsmarknads- och socialförvaltningen socialtjänst Söder, Räddningstjänsten Syd, Oxievångsskolan, Oxie fritidsgård, Oxie bibliotek, MFF, LB 07, Manpower, Islamiska förbundet i Malmö, Föreningen Huda, Trianon, Stena Fastigheter, MKB Fastighets AB, Victoria Park, Willhem och Svenska kyrkan. Denna aktivitetsplan är ryggraden i medborgarlöftet och beskriver de aktiviteter som de olika aktörerna förbinder sig att genomföra.

-  Arbetet med att öka tryggheten är långsiktigt och årets medborgarlöfte är en fortsättning på det gemensamma trygghetsarbete som vi, tillsammans med Malmö stad och det lokala förenings- och näringslivet, påbörjade 2017, säger Stefan Wredenmark, kommunpolis Malmö Söder.

Hela medborgarlöftet till Lindängen, Hermodsdal och Nydala

Kontakt:

Stefan Wredenmark, kommunpolis Malmö Söder, telefon: 073-375 14 01

Anna von Reis, Malmö stad, telefon: 072-981 98 24

Medborgarlöfte Rosengård

Den lägesbild som framkommit efter samverkan med olika aktörer, i kombination med resultatet av polisens trygghetsmätning, visar på tre problemområden som polisen och Malmö stad förbinder sig att arbeta med:

Narkotika:

 • Polisen kommer att fortsätta arbeta aktivt mot droger och vapen.

 • Malmö stad kommer att erbjuda stöd och hjälp till dem som vill lämna sin kriminella livsstil.

Ungdomar:

 • Polisen och Malmö stad kommer att söka upp ungdomar i området och - genom att identifiera deras behov - stödja och hjälpa dessa ungdomar samt deras familjer för att förebygga missbruk och kriminellt beteende.

Trafik:

 • Polisen kommer att verka för att mer tid ska inriktas mot felbeteenden i trafiken.

 • Malmö stad kommer att samverka med polisen i syfte att finna åtgärder för att bygga bort möjligheten till felbeteende i form av hastighetsöverträdelser och mopedkörning på olämpliga platser.

Hela medborgarlöftet till Rosengård

Kontakt:

Glen Sjögren, kommunpolis Malmö Öster, telefon: 073-375 11 42

Sara Kleijsen Åhlander, Malmö stad, telefon: 073-443 20 68

Fakta medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska

 • öka tryggheten
 • förebygga brott
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen

 

Medborgarlöften bakgrund

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete på Brottsförebyggande rådets webbplats

I polisområde Malmö finns ett femte medborgarlöfte som har varit aktivt sedan hösten 2017. Det avser medborgarlöftet till Holma.

Mer om medborgarlöftet till Holma.

Till toppen