Här får studentflak inte åka i Stockholm city

karta förbud mot studentflak 2019

Karta över trafikavspärrningar för studentflak i Stockholms city mellan 28 maj-14 juni.

För att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad från den 28 maj. Förbudet gäller till och med 14 juni, det vill säga under hela perioden för studentexamen på stadens skolor 2019.

– För att begränsa trafikstörningar och oordning under perioden för studentflak har polisen, tillsammans med Trafikkontoret i Stockholm stad, utökade trafikavspärrningar i Stockholms city, säger Per Edquist, polisinsatschef i polisområde Stockholm City.

Temporära vägskyltar kommer att placeras ut i anslutning till de berörda gatorna och förbudet övervakas av polisen. Bryter man mot förbudet kan ekipaget stoppas och fortsatt färd förhindras.

Studentflakens framfart har tidigare orsakat stora framkomlighetsproblem för bland annat räddningstjänst, ambulanser och bussar. För tillfället pågår dessutom flera byggnationer i citykärnan vilket försvårar trafiksituationen.

Förbudet gäller på följande gator:

 • Birger Jarlsgatan, mellan David Bagares gata och Nybroplan
 • Hamngatan
 • Klarabergsgatan, mellan Klarabergsviadukten och Sergels Torg
 • Kungsgatan, mellan Vasagatan och Birger Jarlsgatan
 • Kungsträdgårdsgatan
 • Norrlandsgatan
 • Regeringsgatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Jakobsgatan
 • Sergels Torg
 • Sveavägen, mellan Olof Palmes gata och Sergels Torg

Ladda hem kartan över avstängda gator

Fakta om studentflak

Säker färd på studentflaket
Se till att du färdas säkert och tryggt på studentflaket så du kommer fram till ditt fortsatta studentfirande. Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler. Polisen finns på plats för din och andras trygghet och för framkomligheten på gator och vägar.

För dig som kör

 • Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år.
 • Kör inte fortare än 20 km/h och bara en kortare sträcka.
 • Kör på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • Om transporten sker på släpfordon ska det var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.
 • En direkt kontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

För passagerare och studentflaket

 • Alkohol och studentflak är en riskfylld kombination. Är du under 20 år får du inte dricka eller ha med dig starkare dryck än folköl. På vissa platser gäller alkoholförbud för alla enligt lokal föreskrift.
 • Antal passagerare och hur de är placerade ska inte medföra någon fara under färden. Stå eller sitta säkert ombord – håll i er och sprid ut er. Det har hänt att fordon tippat när många har samlats på en sida.
 • Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Ha hållfasta skyddsräcken som är minst 110 cm höga. Armar och ben ska hållas innanför räckena.
 • Ingenting får kastas från flaket. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Gå på och av endast när fordonet står stilla och efter klartecken från flakvärden.

Polisen kontrollerar alla studentflak

Tyvärr har det tidigare förekommit olyckor med studentflak. Därför har polisen nolltolerans mot studentflak som inte uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler. Vid överträdelser kommer polisen att stoppa studentflaket för vidare färd.

Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Läs mer

Broschyren säker student
Regler för studentflak på Transportstyrelsens webbsida

Till toppen