Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Mordutredning i Örebro

På dagen 19 maj anträffas en död kvinna i ett mindre skogsområde i området Hjärsta i Örebro.

På dagen 19 maj anträffas en död kvinna i ett mindre skogsområde i området Hjärsta i Örebro.
Larmet inkommer till polisen via SOS då en ambulans kallts till platsen. Kroppen har hittats av personer som befunnit sig i skogsområdet.


Ett stort område spärras av och polisen genomför under eftermiddagen en teknisk undersökning på platsen. Samtidigt görs ytterligare teknisk undersökning i en bostad i närheten, med anledning av att polisen sedan 15 maj bedrivit en utredning rörande människorov då en kvinna under oklara omständigheter försvunnit från sin bostad.
Polisen publicerar 18 maj en bild på den försvunna kvinnan.

Polisen i Örebro har under utredningsarbetet rörande människorov gjort vissa fynd som möjligen kan knytas till försvinnandet. Inget av det tekniska materialet har ännu analyserats och kroppen som hittats har inte identifierats.

 

Med utgångspunkt från utredningen kring människorov och fyndet av kroppen misstänker polisen starkt att det är den kvinna som varit försvunnen sedan 15 maj som hittas i skogsområdet. Kroppen har under söndagen preliminärt identifierats som den försvunna kvinnan. Polisen bedriver därför nu en mordutredning, men har ett brett perspektiv på utredningen fram till det att kroppen kunnat identifieras med större säkerhet.

Polis och åklagare kommenterar inte utredningsläget vad gäller misstankar då utredningen nu befinner sig i ett känsligt läge

Fram tills att kroppen identifierats med större säkerhet och analyser gjorts av de tekniska utredningarna kommer inte polisen att förmedla något ytterligare utåt.

Till toppen