Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Moské i Växjö får högtalarsända böneutrop

Polismyndigheten har beslutat att bevilja det tillstånd till högtalarutsändning från en moské som Stiftelsen Växjö muslimer ansökt om. Beslutet innebär att stiftelsen kommer att få sända böneutrop varje fredag.

Beslutet att bevilja tillstånd är förenat med vissa villkor, bland annat får ljudnivån inte överstiga 45 decibel inomhus i de bostäder och skolverksamheter som finns i närheten, eller 110 decibel i förskolornas utemiljö. Högtalarna utanpå moskén ska också riktas på det sätt som polismyndigheten angett.

Böneutropen kommer att höras varje fredag mellan kl 13.00.00 och kl 13.03.45 under sommartid och en timme tidigare under vintertid. Beslutet träder i kraft 2018-05-08 och gäller till 2019-05-07.

Polismyndighetens bedömning av ärendet har gjorts med stöd av ordningslagen samt Växjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet. Enbart spridningen som sådan, det vill säga att böneutropen sker genom högtalarutsändning, har därför varit föremål för prövning.

Till toppen