Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny sexualbrottslagstiftning beslutad

Om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Det är innebörden av den nya sexualbrottslagen som beslutades igår den 23 maj av riksdagen.

Syftet med den nya lagen är att göra det tydligt att alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande. För polis och åklagare innebär det ett perspektivskifte. Fokus i arbetsmetodiken behöver riktas mot den misstänktes beteende istället för målsägaren.

– Frågorna till misstänkt är otroliga viktiga i förhören. Vad har man haft för relation till målsägaren och hur har man försäkrat sig om att hen ville medverka, säger Anna Lindström, verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen, NOA.

För utredare inom polisen kommer det att bli ännu viktigare att ställa frågor kring eventuell relation mellan parterna.

– Det vi ofta ser, är händelser där man aldrig träffat eller pratat med varandra, men plötsligt tycker någon att det är ok att ha sex, säger Karin Lundström-Kron, åklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

En annan nyhet i den nya lagen är att målsägandebiträde omedelbart ska erbjudas. Det innebär att polisen vid det första mötet alltid ska fråga om den utsatte önskar en sådan fortsatt kontakt.

För att sprida kunskap om den nya lagen, arrangerade utvecklingscentrum Väst och Mitt vid nationella operativa avdelningen, NOA, en nationell konferens i Göteborg i april. Cirka 200 medarbetare från polisen och åklagarmyndigheten deltog.

Den nya sexualbrottslagen börjar gälla från och med den 1 juli 2018.

Brottsoffermyndigheten har fått ett uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning.

Läs mer om förslaget på den nya sexualbrottslagstiftningen

Till toppen