Polisen kontrollerade nykterhet och hastighet i trafikinsats

Trafikinsats på Tegelbruksvägen

Trafikinsats på Tegelbruksvägen med anslutande vägar i Vänersborg. Bild: Steve Johansson-Sandén

Polisen gjorde 328 nykterhetskontroller vid en trafikinsats på Tegelbruksvägen med anslutande vägar i Vänersborg. I trafikinsatsen ingick även hastighetskontroller, narkotikakontroller och 35 inre utlänningskontroller.

Trafikinsatsen pågick onsdag eftermiddag och kväll på Tegelbruksvägen och utanför Idrottscentrum. Ett omhändertagande med stöd av utlänningslagen, ett rattfylleri, två indragna körkort och sex ordningsförelägganden blev resultatet.

– Vi genomförde en mycket effektiv och lyckad insats, med ett stort engagemang från alla inblandade, berättar Steve Johansson-Sandén, kommunpolis i Fyrbodal. Både insatschefen Anders Fryklund och jag är väldigt nöjda med resultatet.

Trafikinsatsen skedde i samarbete mellan polisen och migrationsverket.

– Personal från migrationsverket var behjälpliga på plats under insatsen. Vi hade även med oss hundekipage för vapensök och narkotika, vilket var en stor tillgång. Överlag är samverkan och engagemang en förutsättning för det lyckade resultatet, fortsätter Steve Johansson-Sandén.

Enligt kommunens mätningar förekommer det regelbundet fortkörning på vägavsnittet. Polisen har också blivit kontaktad i samma ärende.

– Vi har blivit uppringda av invånare i trakten som har påtalat att det förekommer fortkörning på den här vägsträckan.

Mätningar gjorda av Vänersborgs kommun visar att det regelbundet förekommer överträdelser mot hastighetsbegränsningarna i området.

– Det här är ett problemområde, bekräftar Björn Magnusson, trafikingenjör på Vänersborgs Kommun. Vi har gjort flera mätningar på sträckan tidigare, som visar att drygt 62 procent av bilisterna kör fortare än vad hastighetsskyltarna säger.

Till grund för onsdagens insats ligger polisens medborgarlöfte i Vänersborg: ”Trygghet i det offentliga rummet”.

Till toppen