Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen tog stöldgods värt nära miljonen

Stöldgods till ett värde av 87 000 Euro, cirka 900 000 svenska kronor, beslagtogs under en europeisk insats mot gränsöverskridande kringresande stöldligor i Östersjöområdet.

Polisen i tolv länder genomförde aktionen vid hamnar runt Östersjön under ledning av Finland och Sverige.

- Östersjöns färjetrafik används av de flesta internationella brottsnätverk som begår brott i Sverige, därför är det av stor vikt att vi samarbetar över nationsgränserna genom att identifiera kriminella aktörer, säger Ville Paloheimo, på underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen vid Polisen.

Syftet med insatsen var att förebygga och upptäcka organiserad tillgreppsbrottslighet och annan gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet. Detta görs konkret genom att kontrollera individer i hamnarna som misstänks har ett kriminellt syfte med sin resa in eller ut från Sverige.

Underrättelseinformation utbyts mellan de deltagande länderna och Europol i syfte att skapa en klarare bild över brottsligheten och de individer som begår brotten. Målet är att stoppa presumtiva gärningsmän redan vid gränsen genom gripande av brottsliga aktörer i syfte att uppnå lagföring och utvisning, alternativt avvisning om personen i fråga inte kan anhållas eller häktas för den aktuella brottsligheten. Eller som sista åtgärd vid utresa gripa brottsliga aktörer och beslagta stöldgods.

Resultatet av insatsen:

  • Utvecklad samverkan mellan deltagande polismyndigheter runt Östersjön
  • Fördjupad kunskap om kriminella nätverk och individer
  • Vid de kontroller som genomfördes beslagtogs stöldgods och kontanter till ett värde av 87 000 Euro, cirka 900 000 kronor.
  • Flera fall av rattfylleri samt olovlig körning
  • En tidigare utvisad man greps då han olovligen tagit sig tillbaka till Sverige.
  • Brott mot avfallsförordningen i samband med försök till utförsel av maskiner.

Insatsens operationscentrum låg i Kustbevakningens lokaler i Stockholm. Deltagande länder var Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Island, och Danmark.

Även Kustbevakningen och Tullen medverkade i insatsen som stöttats med analyskraft från Europol.

Till toppen