Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens upphandling av passdokument görs om

Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem överklagades våren 2017 av en av anbudsgivarna som menade att myndigheten åsidosatt lagkravet på likabehandling i anbudshanteringen.

Förvaltningsrätten dömde i oktober 2017 till Polismyndighetens fördel och domen överklagades till Kammarrätten. Kammarrätten i Stockholm avkunnade sin dom den 14 maj och man gör en annan bedömning än Förvaltningsrätten och bifaller överklagningsyrkandet om att Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem ska göras om.

Polismyndigheten har beslutat att inte överklaga Kammarrättens dom. Man har också beslutat att avbryta den aktuella upphandlingen och att inleda en ny upphandling av persondokument och passystem. Stor vikt kommer att läggas vid att bemanna det projektet med medarbetare som säkerställer att myndigheten kan leva upp till de krav om öppenhet och likabehandling som lagen kräver.

Polismyndigheten har avtal till och med 2020 med nuvarande leverantör och avser föra en dialog med denna för att vid behov säkerställa leverans av passdokument intill dess att leverans kan ske som en följd av den nya upphandlingen.

Läs domen på Kammarrättens hemsida

Till toppen