Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Regionpolisrådet har haft möte i Ljusdal

Regionpolisrådet hade i början av den här veckan sitt sammanträde i Ljusdal. Rådets ledamöter fick information om verksamheten och det operativa läget i Gävleborgs län.

Polisområdeschefen i Gävleborg, Per Ågren hälsade ledamöterna från de politiska partierna välkomna till Ljusdal.

Mötet handlade om polisverksamheten i Gävleborg med fokus på de lokala förutsättningarna i lokalpolisområde Hälsingland. Bland annat fick ledamöterna information om de utmaningar som polisen står inför i glest befolkade områden. Regionpolisrådet fick också ta del av några goda exempel från lokalpolisområde Hälsingland, där tf lokalpolisområdeschefen Karl von Krusenstjerna presenterade pilotprojektet brott i nära relation och arbetet med egeninitierade ärenden.

Tanken med regionpolisråden är att de ska säkerställa medborgarnas insyn i den nya Polismyndigheten på regional nivå. I rådet finns representanter från samtliga riksdagspartier. Regionpolischef i region Mitt, Carin Götblad är ordförande. Läs mer om regionpolisrådet.

Till toppen