Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så används 50 miljoner till förbättrad arbetsmiljö

Polismyndighetens ledning har beslutat att avsätta femtio miljoner kronor årligen under perioden 2018 - 2020 för att möjliggöra en ambitionshöjning inom arbetsmiljöområdet.

Regeringen gav i augusti 2017 Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar i polisens arbetsmiljö samt fler karriärvägar för polisanställda.

– Utvecklingen med allvarliga attacker mot poliser och polishus betyder att vi vill öka ambitionsnivån ytterligare i arbetsmiljöarbetet. Ytterligare 50 miljoner kronor årligen fram till och med 2020 ska satsats för detta ändamål. Insatserna ska riktas så att de verkligen gör konkret skillnad för medarbetarna längst fram, säger Mats Löfving, avdelningschef för Noa och tillika ordförande i polisens nationella skyddskommitté (NSK).

Medarbetarskyddet förstärks

Under 2018 kommer medarbetarskyddet att förstärkas med 25 miljoner kronor för att bland annat motverka hot, våld och annan otillåten eller otillbörlig påverkan. Ett annat prioriterat område är yrkeshandledning där samtliga polisregioner, Noa och NFC får dela på 10 miljoner under 2018. Med avstamp i de polisanställdas upprop #Nödvärn satsar myndigheten dessutom 3 miljoner för att arbeta brett och aktivt med bemötandefrågor.

-Att ständigt förbättra arbetsmiljön för polisens medarbetare är en viktig del i vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats. För att polisen ska kunna öka antalet anställda de närmast åren behöver vi anstränga oss för att behålla våra nuvarande medarbetare samtidigt som vi attraherar fler, nya medarbetare, säger Kajsa Möller, HR-direktör.

Arbetet med regeringsuppdraget sker utifrån myndighetens arbetsmiljöstrategi och i samverkan med berörda arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen.

Huvudskyddsombuden kommenterar

Så här kommenterar Polisens två huvudskyddsombud ambitionshöjningen inom arbetsmiljöområdet:

– Det ekonomiska tillskottet och det partsgemensamma arbetet med fördelningen fungerar främst som "start-injektioner" för de polisverksamheter som verkligen behöver förbättrad arbetsmiljö. Jag hoppas på att injektionerna tillsammans med systematiska arbetsmiljöarbetet i linjen ger bestående effekter i kollegornas arbetsmiljö genom exempelvis regelmässig yrkeshandledning, snabbare upphandlingsprocesser av personlig skyddsutrustning och höjt standardiserat skalskydd på våra polishus, säger Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud.

– Medarbetarskydd är en mycket viktig fråga och jag ser fram emot att man tar ett helhetsgrepp för samtliga anställda i frågan. Fördelningen har diskuterats intensivt i Polisens nationella skyddskommitté, NSK, och arbetet har lett till att de övriga posterna har fått stå tillbaka i år. Jag utgår dock ifrån att bland annat kultur- och bemötandefrågan lyfts upp under det här och kommande år och därmed får en större del av fördelningen framöver, samt att integreringen av frågorna blir tydligare i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Giesela Swedborg.

Fördelning av medel

Vid budgetrevidering 1 2018 fördelas nästan 42 miljoner kronor enligt följande:

  • Projektet Medarbetarskydd - 25 miljoner
  • Yrkeshandledning - 10 miljoner
  • Bemötandefrågor kopplat till Polisen 2024 och nödvärn# - 3 miljoner
  • Kommunikationsinsatser inom området - 2 miljoner
  • Reflektion i vardagen -1,1 miljon
  • Upphandling - 613 000
  • It-stöd inom arbetsmiljöområdet - 250 000

Resterande medel 2018, drygt 8 miljoner kronor, fördelas innan årets slut.

Till toppen