Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Skjutningarna i Stockholms län år 2013-2018

Diagrammet visar totalt antal skjutningar samt skadade och döda i skjutningar, perioden januari-april i polisregion Stockholm, 2013-2018. +1

  • Diagrammet visar totalt antal skjutningar samt skadade och döda i skjutningar, perioden januari-april i polisregion Stockholm, 2013-2018.
    Diagrammet visar totalt antal skjutningar samt skadade och döda i skjutningar, perioden januari-april i polisregion Stockholm, 2013-2018. Bild: Polismyndigheten
  • Diagrammet visar totalt antal skjutningar per helår i region Stockholm 2013-2017, samt antal skadade och döda i skjutningar.
    Diagrammet visar totalt antal skjutningar per helår i region Stockholm 2013-2017, samt antal skadade och döda i skjutningar. Bild: Polismyndigheten
Bild /2

Antalet skjutningar är hittills i år färre i Stockholms län, än under motsvarande perioder de senaste fyra åren. Det visar en ny studie som tagits fram om skjutningarna i region Stockholm åren 2013 till 2018.

– Polisen i region Stockholm är försiktig med slutsatser och vi är medvetna om att läget snabbt kan förändras. Men vi måste också tillåta oss att konstatera att det jobb vi gör får effekt. Nu gäller det att hålla i detta och att i samverkan med övriga samhället se till att få en förändring på längre sikt, säger Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm.

Siffrorna ska ses i ljuset av förra årets 130 skjutningar i Stockholms län. En fördjupad studie har nu gjorts för att öka kunskapen.

– En av våra viktigaste prioriteringar i region Stockholm det senaste året har varit att öka trycket mot de kriminella som har det största våldskapitalet. Under den tidiga delen detta år har vi haft ett lugnare läge där många tongivande aktörer sitter frihetsberövade och ett stort antal är lagförda, säger Ulf Johansson.

Polisen i region Stockholm har färdigställt en rapport över utvecklingen och skjutningarna mellan 2013 fram till och med april 2018. En studie har gjorts av skjutningarna, dess offer, när och var det sker och om detta har förändrats över tid. Målet är att få en fördjupad bild samt att se vilka framgångsfaktorer som finns och som kan användas i det fortsatta arbetet med att bryta våldskurvan.

Nivåerna under första delen av 2018 lägre

År 2017 rapporterades totalt 130 skjutningar i Stockholms län, vilket är den högsta nivån hittills. Under samma år startades ett riktat arbete av polisen i region Stockholm för att bryta våldskurvan.

– Skjutningarna ökade i princip kontinuerligt för varje år under perioden 2013–2017, säger Sven Granath, analytiker hos polisen i region Stockholm som tagit fram rapporten.

I studien kan en viss minskning av antalet skjutningar ses under 2018. En rad tänkbara förklaringar presenteras i rapporten.

– Det är inte någon dramatisk förändring, men såväl antalet skadade och döda som antalet skjutningar totalt sett var de lägsta under perioden sedan 2014. Både polisområde Stockholm nord och Stockholm syd hade lägre antal skjutningar än under samma period de föregående åren, säger Sven Granath.

Ökat antal beslagtagna vapen

Det är svårt att dra slutsatser redan nu om den avbrutna ökningen av skjutningar beror på tillfälligheter eller på det insatser som vidtagits. Men ett ökat antal beslag av vapen har gjorts i hela Stockholms län under det senaste året.

Med färre vapen kan det helt enkelt ha blivit mindre möjligheter att genomföra skjutningar, och med ökad uppklaring av dödskjutningar mindre motiv och möjligheter till hämndaktioner och fortsatt våld.

– Innan säkra slutsatser kan dras måste dock utvecklingen under 2018 följas längre och mer gediget, säger Sven Granath.

– Jag kan bara konstateras att det pågår ett intensivt arbete mot kriminella nätverk, vapenbrott och mot mord och mordförsök med skjutvapen och att siffrorna över skjutningar 2018 hittills indikerar ett något minskat antal händelser. Det görs ett stort och engagerat jobb av medarbetarna, säger Ulf Johansson.

Slutsatserna och rekommendationer i rapporten

Ett antal rekommendationer och slutsatser för att lyckas minska antalet
skjutningar ytterligare görs i rapporten:

  • Fortsätt arbetet mot ökade beslag av vapen i de kriminella miljöerna. Utvecklingen visar på en generellt ökad vapenanvändning och tillgång på vapen i de aktuella miljöerna under 2010-talet.
  • Fortsätt det strategiska arbetet mot kriminella nätverk och taktiskt viktiga aktörer. Problembilden kring skjutningarna och ökningarna av dessa pekar på att personer kopplade till kriminella nätverk i vissa områden är involverade i många skjutningar.
  • Prioritera utredningsarbetet med att klara upp dödsskjutningarna. Risken för allvarliga hämndaktioner har visat sig stor efter dödsskjutningar som inte klarats upp
Till toppen