Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Stärkt samarbete mot våldsbejakande extremism

Samarbetet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fördjupas ytterligare. Idag överlämnas ett gemensamt regeringsuppdrag med åtgärder som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet.

Hotet från våldsbejakande extremismmiljöer har ökat de senaste åren. Antalet individer inom islamistisk extremistmiljö, vit makt-miljö och den autonoma miljön har blivit fler på bara några år.

För att möta hotet krävs arbete från ett stort antal aktörer i samhället, i nära samverkan. I dag redovisar Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ett gemensamt uppdrag som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet.

– Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har under de senaste åren utvecklat sin samverkan på ett betydande sätt för att motverka politiskt motiverad brottslighet. Nu är det viktigt att vi arbetar vidare och fördjupar arbetet enligt det arbetssätt som visat sig vara effektivt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Övergripande innebär det ytterligare åtgärder för samverkan inom tre olika områden: Ledning och styrning, underrättelsearbete och reducerande åtgärder.

– Vi kommer bland annat ta fram en gemensam bild av det totala hotet från extremistmiljöerna. Vi ska också genomföra ett pilotprojekt för att bli bättre på att omvandla underrättelsearbetet till förundersökningar och administrativa åtgärder, säger Anders Hall, utvecklingschef på nationella operativa avdelningen.

Det finns också ett behov av fördjupad samverkan rörande brottsförebyggande åtgärder med i huvudsak kommuner och landsting.

Åtgärder och insatser inför valrörelsen 2018

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har till uppgift att skydda utövandet av fri- och rättigheter och det öppna samhället. Inriktningen för Polismyndighetens insatser i samband med valet är att skydda den demokratiska processen. Det betyder att Polisen ska skydda yttrandefriheten (alla har rätt att utrycka sin åsikt), säkerställa medborgarnas trygghet i samband med möten och demonstrationer, samt att säkerställa att medborgares möjlighet att delta i valen.

Rapport Utveckling av arbetet mot politiskt motiverad brottslighet

Mer om polisens arbete med valet

Till toppen