Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Stärkt skydd för polisanställda

Arbetet inom polisen behöver bli säkrare. Därför kommer en enkät om hur ofta polisanställda utsätts för våld, hot och annan otillåten påverkan, skickas ut till samtliga medarbetare, och utifrån resultaten ska myndigheten vidta åtgärder.

Under de senaste åren har det skett flera uppmärksammade hot, skjutningar, sprängningar och andra allvarliga angrepp mot polisanställda och polishus. Men också subtila hot och påverkansförsök. Detta riskerar att påverka hur polisanställda tar sig an uppgifter att upprätthålla lag och ordning.

- Det här är en allvarlig utveckling och helt oacceptabel. Det är viktigt att alla polisanställda känner sig trygga och kan fortsätta med sina viktiga uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

För att stärka medarbetarskyddet pågår ett projekt som ska utreda vilka behov som finns bland de anställda, och därefter föreslå åtgärder.

- Vi kommer att genomföra en enkätundersökning under maj och juni som riktar sig till alla polisanställda. Utifrån svaren i den kan vi få en fördjupad lägesbild av situationen, och sedan agera därefter, säger polismästare Lars Tonneman.

Debattartikel: Grova brott och angrepp mot poliser

Till toppen