Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trafikpolisen jobbar för din säkerhet

Under förra veckan var trafikpolisen extra synliga. Synligheten berodde på två saker – att det var en nationell trafikvecka och att det var en trafikintensiv vecka med många resande.

Trafikpolisen arbetar för att öka säkerheten, arbeta brottsförebyggande och i vissa fall brottsbekämpande. Därför är E4, som en av landets mest trafikerade vägar som dessutom löper genom hela polisområdet, en given plats för kontroller. Detta oavsett om det gäller kontroller av hastighet, förare eller fordon.

Under en eftermiddag arbetade trafikpolisen med den här typen av kontroller på en kontrollplats längs E4 i Mjölby kommun. Kontrollen utfördes av polis på mc, i bil och med hjälp av en bilinspektör.

En utplacerad mc-polis mätte hastighet på fordon med hjälp av en lasermätare. När hastigheter över de, på sträckan, tillåtna 120 kilometrarna uppmättes ropade han till sina mc-burna kollegor som i sin tur hämtade in bilisterna till kontrollplatsen.

På kontrollplatsen anvisades föraren en plats för att stanna. Här möttes föraren upp av polis som kontrollerade körkort samt nykterhet - dessutom meddelades den uppmätta och protokollförda hastigheten för fordonet.
Mycket få nekade till den beskrivna hastighetsöverträdelsen. De valde att erkänna och fick böter - ett ordningsföreläggande som är en är en lagakraftvunnen dom - en ordningsbot - på plats. En knapp handfull av förarna valde att neka och de ärendena lämnades till trafikutredare för vidare handläggning.

Under knappa tre timmar, en eftermiddag på den aktuella kontrollplatsen skrevs 38 böter. Samtliga för hastighetsöverträdelser. I ett fåtal fall i kombination med andra trafikbrott som till exempel körförbud på fordonet eller överlast på släp eller i lätta lastbilar. Ingen person blåste positivt i polisens nykterhetstest.

De flesta av de bötesfällda förarna uppmättes i en hastighet av mellan 126 och 144 kilometer i timmen. På den aktuella sträckan var 120 kilometer i timmen den högsta tillåtna hastigheten.

Under dagen upptäckte bilinspektören också bland annat en båttrailer där registreringsnummer och registreringsskylt inte hängde ihop, en överlastad långtradare med en mängd brister samt ett par fall av brott mot kör- och vilotidsförordningen hos yrkeschaufförer.

Utöver hastighets- och fordonskontroller arbetar trafikpolisen mot det som kallas brott på väg. Med det menas alla brott som sker på, eller i anslutning till, väg. Det vill säga alla personer som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan - för transporter genom landet. I detta arbete samverkar polisen internt men också med externa aktörer. Vid behov kan till exempel utlänningskontroller, ingående slagningar i polisens register samt samarbete med andra myndigheter vara aktuellt.

Till toppen