Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Bostadsinbrotten i Kalmar har minskat med 46 procent

Brottsplatsundersökning Kalmar

Bild: Lars Hedelin

Lokalpolisområde Kalmar och kommunpolisen Lotta Petersson har varit framgångsrik med att minska antalet bostadsinbrott i permanentbostäder i Kalmar under de senaste tre åren. Här har bostadsinbrotten minskat med 46 procent sedan 2015*.

- Liknande arbete som i Kalmar har vi sett i andra kommuner i region Syd där kommunpolisernas arbete förklarar i stort varför bostadsinbrotten minskar, säger Göran Landvall nationellt sakkunnig, på Nationella operativa avdelningen, avseende bostadsinbrott.

Framgångsfaktorer
En framgångsfaktor i Kalmar är att kommunpolisen fått med sig kommunen i det brottsförebyggande arbetet genom att kommunen tagit en aktiv roll i arbetet och känner ansvar i frågan inför sina kommuninvånare.

Det har bland annat tagit sig uttryck i att kommunen aktivt kommunicerat om bostadsinbrott samt hur man skyddar sig. Kommunen har vänt sig till lokal media för att få ut budskapet och de har använt sig av sina egna kanaler, hemsida och sociala mediekonton för brottsförebyggande information.

Men det finns fler saker att peka på i Kalmar som bidragit till minskningen.

  1. Lokalpolisområdet i Kalmar har lyft bostadsinbrott som ett problemområde i sitt medborgarlöfte och lovat att de ska arbeta aktivt för att minska dessa.
  2. I Kalmar har det anordnats medborgarmöten och trygghetsvandringar där kommuninvånarna fått information om hur man skyddar sig. Detta har också lett till att ännu fler Grannsamverkansgrupper startat upp i kommunen.
  3. Kommunpolisen har involverat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och tillsammans har de arrangerat frukostmöten i syfte att höja de boendes egenförmåga att förebygga bostadsinbrott. Märk-dna är en metod som har lyfts på dessa möten.
  4. LOKUS (lokal brottsplatsundersökare) har också engagerats i det brottsförebyggande arbetet genom att bjuda med dem på olika möten som anordnats i kommunen. Det har varit ett uppskattat inslag bland kommunens invånare då LOKUS har berättat om sina egna erfarenheter kring tjuvens tillvägagångssätt. Det har gett en bra och tydlig bild över vilka åtgärder var och en behöver vidta för att stärka sitt skydd.
  5. Lokalpolisområdet i Kalmar har också provkört konceptet Cocooning för att förhindra upprepad utsatthet i det primära närområdet där det skett ett bostadsinbrott.

Cocooning - förhindra upprepad utsatthet
Cocooning är ett koncept som går ut på att informera boende i områden där det skett bostadsinbrott. Det sker genom personliga besök hos boende i primär riskzon i syfte att informera om att det skett ett bostadsinbrott i närområdet och ger råd om hur vederbörande kan förebygga för att själv inte drabbas. I Kalmar har polisen också satt upp skyltar i de drabbade områdena med budskapet, "inbrott har skett i detta område - var extra vaksam".

Teorierna bakom cocooning är, att där ett bostadsinbrott sker ökar tillfälligt risken för förnyat inbrott i närområdet en halv kilometer runt det utsatta objektet. De närmsta 14 dagarna är risken hög och under ytterligare 42 dagar är det förhöjd risk.

Lotta Petersson om framgångarna i Kalmar:
- Det är viktigt att i alla sammanhang hålla frågan levande och ge återkoppling på aktuell lägesbild för bostadsinbrotten. Det har gjort att fler känt sig delaktiga och jobbat mot samma mål – att minska antalet bostadsinbrott i Kalmar. Arbetet har varit inspirerande och lärande. Att siffrorna gått åt rätt håll har stärkt vår samverkan ytterligare.

*2015 är ett referensår gällande bostadsinbrott för det uttalade målet om att nå en halvering av antalet bostadsinbrott under en fyraårsperiod.

Kontaktperson:
Nikolaos Kalcidis
Kommunpolis lokalpolisområde Kalmar
Tel. 010-562 36 72

Lotta Petersson tjänstgör för närvarande på Polishögskolan i Växjö och Nikolaos Kalcidis är ny kommunpolis i Kalmar.

Till toppen