Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förbättringar i utredningsverksamheten

Tillsynsfunktionen har i tre inspektioner granskat utredningsverksamheten. De visar att utredningsverksamheten skulle kunna förbättras om fattade beslut genomförs och om resurser förs till eller disponeras om.

Om Polismyndigheten använde ärendesamordning och förundersökningsbegränsning i fler fall och gjorde detta tidigare i utredningsprocessen skulle resurser kunna frigöras och fler ärenden med en god prognos för lagföring skulle kunna utredas.

Rapporten om ärende- och brottssamordning pekar på att funktionerna ännu inte är fullt ut utbyggda och bemannade i enlighet med beslut fattade inför myndighetsombildningen. Det gör det svårt att fullt ut se effekterna av ärendesamordningen.

Det föreslås att ärendesamordning och förundersökningsbegränsning sker redan i jourmiljön, så långt det är möjligt. Det förslås även att utbildning i verktyget Status införs som en del i förundersökningsledarutbildningen.

En andra inspektion har granskat hur några polisområden tillämpar reglerna för nedläggning av och förundersökningsbegränsning. I rapporten föreslås bland annat att förunderökningsledarutbildningen kompletteras med praktiska inslag samt att det skapas forum och avsätts tid för erfarenhetsutbyte kring förundersökningsbegränsning.

I den tredje rapporten om ärendebalanser efterfrågas bland annat sätt som gör det lättare att följa och följa upp de ärenden där tidsfrister är särskilt prioriterade. Det föreslås också att utbildningen av civila utredare kompletteras med en obligatorisk introduktion på arbetsplatsen. Introduktionen ska innefatta praktikbesök inom andra delar av verksamheten.

Mer om tillsynsfunktionen och rapporterna

Polismyndighetens tillsynsfunktion

Tillsynsfunktionen ansvarar för tillsyn av att polisens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler. Funktionen får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen. Det är också rikspolischefen som fastställer de rapporter och beslutar om de förslag till åtgärder som funktionen lämnar.

Ansvarig samordnare är länspolismästare Erik Steen.

Organisatoriskt tillhör funktionen Rikspolischefens kansli och har sju
medarbetare.

Läs mer om funktionen

Till toppen