Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förnyat medborgarlöfte för Hofors

Polisen och Hofors kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Öka trafiksäkerheten och minska risken för att unga hamnar i missbruk, det är vad de tillsammans lovar att satsa extra på under 2018.

Lokalpolisområdeschefen för Gästrikland, John Köhler och Hofors kommunalråd Linda-Maria Anttila har undertecknat ett medborgarlöfte för Hofors som tar fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett ännu tryggare Hofors.

Sedan 2015 har det hållits löpande dialoger med medborgarna i Hofors kommun och det som medborgarna helst ser att polisen ska arbeta med för att skapa ett ännu tryggare Hofors är just droganvändandet bland ungdomar och trafiksituationen.

Tidigare löften, medborgardialoger och samverkansavtal mellan polis och kommun, ligger nu till grund för det förnyade löftet som undertecknades igår.

- Nu skriver vi på ett löfte för 2018 som stämmer väl överens med vad medborgarna upplever att vi behöver satsa på för att skapa ett ännu tryggare Hofors. Det är viktigt att arbeta förebyggande med det som medborgarna upplever skapar otrygghet och som påverkar vardagen, säger John Köhler, Lpo chef i Gästrikland.

Några aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för att öka trafiksäkerheten är trafikkontroller och samverkan gällande trafikplanering och regelverk. När det gäller att minska risken för att unga hamnar i missbruk ska aktiviteter som drogfri skolavslutning och samverkan kring ungdomar i riskzonen genomföras.

Polisen och kommunen kommer att fortsätta att jobba aktivt tillsammans för att öka tryggheten i Hofors. Under hösten kommer det att genomföras medborgardialoger,  trygghetsundersökningar och en utvärdering av tidigare insatser. Aktiviteterna ligger sedan till grund för kommande medborgarlöften.

 

Till toppen