Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förtroende i särskilt utsatta områden

Ett riktat arbete mot kriminella nätverk, extra polisanställda till särskilt utsatta områden och samverkan med övriga samhället. Det är delar i polisen i region Stockholms arbete för ökad trygghet och därmed stärkt förtroende i särskilt utsatta områden.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har presenterat en undersökning om relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden.

– Rapporten bekräftar den kunskap vi har sedan flera år och den verklighet vi arbetar med i delar av Stockholms län. Vi har ökat antalet polisanställda i de särskilt utsatta områdena och ser positiva effekter även om ett stort arbete återstår, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Slutsatsen i Brå:s undersökning är att för att öka tryggheten för de boende och förtroendet för polisen i socialt utsatta områden, krävs bland annat samordning och långsiktighet. Polisen behöver också ha en helhetssyn på arbetet i de utsatta områdena. Undersökningen visar samtidigt att förtroendet för polisen har ökat något i utsatta områden.

I såväl Järva, Södertälje som Botkyrka pågår ett långsiktigt arbete för ökad trygghet och stärkt förtroende – tillsammans med lokalsamhället.

– Vi delar betydelsen av långsiktighet som framgår i rapporten. Vi har, utöver det kontinuerliga repressiva arbetet, nyligen tagit en helt ny ansats tillsammans med stadsdelarna om effektmål på 15 års sikt. Vi är här för att stanna, säger Christoffer Bohman, tf lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

– Fler invånare hör av sig och det finns en gemensam front mot den organiserade brottsligheten. Vi har stört de kriminella rejält genom att plocka såväl vapen, pengar och narkotika från dem. Vi behöver vara fortsatt uthålliga i det arbete vi påbörjat, säger Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef i Botkyrka.

Polisen i region Stockholm kraftsamlar sedan en tid också mot kriminella nätverk för att minska antalet skjutningar. Det sker bland annat genom att få bort illegala vapen och arbeta mot narkotikahandeln som är en inkomstkälla för de kriminella nätverken. Det är prioriterat och ett gemensamt mål för polisen i Stockholms län.

Fakta

Mer information om rapporten finns på Brottsförebyggande rådets, Brå:s, hemsida.

Rapporten bygger på Brås nationella trygghetsundersökning, 116 intervjuer med boende, poliser, företagare och kommunanställda samt nästan 1 200 enkätsvar.

Till toppen