Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Framtidens polis engagerar

Bild på poliser som arbetar

Bild: Lars Hedelin

Högre lön, tydligare karriär- och utvecklingsvägar och en mer synlig och närvarande polis. Det är några av de områden som medarbetare och medborgare vill att polisen ska prioritera.

Under december 2017 och januari 2018 fick medarbetare inom polisen, allmänheten och polisens samverkansparter möjlighet till att ge synpunkter och delta i en dialog om hur man vill att polisen ska arbeta i framtiden. Syftet var att skaffa en fördjupad bild av de interna och externa förväntningarna på polisverksamheten fram till 2024.

Dialogen genomfördes med hjälp av digitala enkäter, gruppdiskussioner och via sociala medier. Sammanlagt svarade över 12 000 personer på polisens frågor om framtidens polis. Dessutom svarade 26 907 personer på en mindre enkät som skickades ut via sociala medier.

– Vi uppskattar engagemanget som medarbetare, medborgare och våra samverkansparter har visat. Dialogen har hjälpt till att skapa fördjupade lägesbilder lokalt, regionalt och nationellt om vad vi bör prioritera och jobba vidare med, säger Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen, Noa och ställföreträdande rikspolischef.

Resultatet från dialogen visar att polisens medarbetare prioriterar högre lön, bättre arbetsvillkor och tydligare karriär- och utvecklingsvägar. Medborgarna vill framförallt ha en mer synlig och tillgänglig polis.

– Resultatet är ingen överraskning, tvärtom bekräftar den vår egen lägesbild. Mycket av det som framkommer jobbar vi redan med, bland annat pågår ett arbeta för att utveckla polisens karriär- och utvecklingsvägar. Att lyckas behålla och attrahera medarbetare är en högprioriterad fråga för Polismyndigheten, säger Mats Löfving.

Resultatet av dialogen kommer bland annat att användas som underlag till polisens nya strategiska inriktning för 2024, lokala lägesbilder, aktivitetsplaner, medborgarlöften och som underlag till den budget som polismyndigheten lämnade in till regeringen den 1 mars. Dialogen bidrar också till regeringsuppdraget om hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas framtill utgången av år 2024.

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas

Till toppen