Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Givande besök på Stiftelsen World Childhood Foundation

Under torsdagen besökte regionpolischef Carin Götblad och Andreas Pallinder, regionkansliet, Stiftelsen World Childhood Foundation för att berätta om brottsområdet internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Stiftelsen ska värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom och arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Den grundades 1999 av Drottning Silvia.

– Jag har en stor respekt för alla dem som arbetar inom det här viktiga området, sa HM Drottning Silvia under mötet.

Carin Götblad och Andreas Pallinder var inbjudna för att ge styrelsen en fördjupad kunskap om utvecklingen inom brottsområdet samt de utmaningar som Polisen står inför. Childhoods styrelse hade också en önskan om att få veta hur de med sina resurser kan hjälpa Polisen i arbetet med dessa brott. Childhood har idag flera projekt igång där man bland annat stöder företaget Netclean som hjälper Polisen med den IT-lösning där övergreppsmaterial granskas och klassificeras. Carin och Andreas budskap var att fortsätta med alla de projekt man redan har igång.

En stor del av besöket ägnades åt vilken effekt vissa operatörers ovilja att spara abonnent- och trafikuppgifter rörande internet- och mobiltrafik leder till.

– Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna följa gärningsmännens väg i grova brott. I praktiken innebär det att vi utredningsmässigt inte kommer vidare i en stor del av våra grova brott, exempelvis mord, kidnappning och internetrelaterade sexualbrott mot barn, säger Andreas Pallinder.

Nya lagförslag har varit ute på remiss och förväntas träda i kraft under december 2018. Av remissvaren kan man ana att operatörerna tycker att utredningens förslag på lagringskrav är för omfattande trots att man i vissa delar ställer lägre krav än man tidigare gjort.

– Idag lägger sexualbrottsgruppen ner minst hälften av utredningarna när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn. Operatörerna måste frivilligt ta sitt samhällsansvar annars kan polisen inte gripa de här grovt kriminella gärningsmännen och hjälpa alla de utsatta brottsoffren som många gånger är barn eller unga kvinnor, säger Carin Götblad.

Besöket var en del i regionpolischefens arbete för att utveckla polisens arbetsmetoder, bland annat genom att träffa makthavare för att berätta om situationen idag och hur polisen kan få bättre förutsättningar att agera. Under mötet och den efterföljande lunchen pratade man även om skolans roll och att det vore önskvärt med mer undervisning kring nätkunskap.

– Dagens möte var både givande och viktigt. Vi fick möjlighet att berätta om vårt arbete på området och kände ett stort engagemang vad gäller våra behov av hjälp från teleoperatörerna. Utan deras IP-adresser kan vi inte spåra gärningsmännen och de utsatta barnen, säger Carin Götblad.

Till toppen