Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Insatser för fler uppklarade brott

Stöd till bättre åtgärder på brottsplatsen och en satsning på teknisk bevisning är några åtgärder för att öka polisens förmåga att klara upp brott. Hittills i år har polisen redovisat 7,5 procent fler ärenden till åklagare.

Förra året redovisade polisen drygt tre procent fler ärenden till åklagare. Under årets två första månader ökade ärenderedovisningen med 7,5 procent jämfört med samma period ifjol. Ökningen omfattar flertalet brottskategorier och polisregioner. Det visar polisens verksamhetsuppföljning till och med februari.

Antalet redovisade våldsbrottsärenden har ökat med drygt tre procent. Den positiva utvecklingen från 2017 för brott mot särskilt utsatta grupper fortsätter. Det gäller till exempel våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn. Både ärendebalanserna och genomströmningstiderna inom dessa brottskategorier behöver dock minska.

Fokus på brottsplatsen

De senaste åren har polisen arbetat intensivt för att utveckla den utredande verksamheten. Antalet utredare har utökats, bland annat genom att anställa fler civila utredare. Teknik- och IT-stödet har utvecklats. Slutligen har ett stort metodutvecklingspaket implementerats.

− Vi går nu vidare i arbetet och satsar på att förbättra personalens förutsättningar på brottsplatsen. Det handlar om nya metoder, satsning på forensisk bevisupptagning och utveckling av IT-stödet, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

Andra insatser är att utveckla förmågan vid omfattande och personalkrävande förundersökningar, att effektivisera flödena mellan den brottsutredande och forensiska verksamheten och att stärka förmågan hos polisens förundersökningsledare.

Genomförd tillsyn

Polisen arbetar också vidare med att stärka fler delar av utredningsprocessen. Myndighetens tillsynsfunktion har i en inspektion visat att beslut om förundersökningsbegränsning borde tas tidigare i utredningsprocessen. En annan inspektion visar att och att förbättrad ärendesamordning, att samla brottsmisstankarna mot en misstänkt på en utredande enhet, kan effektivisera utredningsverksamheten.

– Det finns mycket att vinna på att utreda rätt ärenden genom samordning och att besluta om förundersökningsbegränsning. Vi ska lägga kraften på de ärenden där det finns skäl att tro på en god prognos för lagföring, säger Mats Löfving.

Läs mer

Polisens verksamhetsuppföljning tom feb 2018

Förbättringar i utredningsverksamheten (Tillsynsfunktionens rapporter)

Till toppen