Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lokal trygghetsundersökning på Hässleholmen

Polisvolontär ställer frågor till boende.

Bild: Polisen

Områdespolis och kommunpolis i Borås genomförde en lokal trygghetsundersökning på Hässleholmen den sjunde mars, med hjälp av polisens volontärer.

Alla som bor i området fick möjlighet att påverka genom att svara på frågor om hur man upplever sin boendemiljö - till exempel när det gäller belysning, tvättstugor, utomhusmiljön. Man kunde även komma med förslag på vad man tycker att polisen ska arbeta mer med. Polisvolontärerna tog kontakt via dörrknackning.

– Syftet med trygghetsundersökningarna är i grunden att vi ska komma närmare medborgarna. Vi träffar dom ju inte alltid ute på stan och därför kommer vi hem till folk istället, berättar Anders Cronehag, kommunpolis, lokalpolisområde Borås.

Trygghetsundersökningarna genomförs några gånger per år i olika bostadsområden. Bakom undersökningarna står polisen, men man samarbetar också med Borås Stad och AB Bostäder.

– Vi analyserar de svar vi får in från undersökningarna och sedan fördelar vi underlaget vidare, antingen till bostadsbolagen eller Borås Stad. Svaren som rör polisens arbete tar vid med oss när vi utvecklar våra arbetssätt.

Anders Cronehag berättar att de har genomfört trygghetsundersökningar sedan 2015, med fokus på Hässleholmen, Hulta och Norrby.

Trygghetsundersökningarna, som hör samman med medborgarlöftet och medborgardialogen, är en bra metod som Boråspolisen kommer att fortsätta använda, avslutar Anders Cronehag.

Välkomna att lämna tips och komma med förslag till polisen via telefon eller webben. Ring 114 14 eller kontakta oss på www.polisen.se.

Borås: Medborgarlöfte klart för särskilt utsatta områden

Till toppen