Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lokalpolisområde Alingsås börjar arbeta med nytt sätt att stöldskyddsmärka

Polis med lampa för märk-DNA

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av stöldsskyddsmärkning som kan användas både i brottsutredningar och i brottsförebyggande syfte.

Genom att man penslar ett syntetiskt framställt DNA på sina tillhörigheter, kan föremålen spåras av polisen och ägaren identifieras. Nu har lokalpolisområdet i Alingsås börjat arbeta med det här sättet att spåra stöldgods.

– Vi undersöker de föremål vi beslagtagit med en UV-lampa, förklarar Robert Mörk, kommunpolis för Vårgårda och Herrljunga i lokalpolisområde Alingsås. För när något är penslat med MärkDNA fluorescerar området vi lyser på i en viss färg. Får vi ett utslag kontaktar vi leverantören och ser om märkningen finns registrerad. I sådant fall kan ägaren identifieras och föremålen återföras till personen i fråga. Och brottet kan förhoppningsvis bli uppklarat.

– Vi tror att det här kommer att bli stort, säger Robert Mörk. Det krävs bara hundra molekyler för att man ska kunna avläsa DNAkoden. Och märkningen fungerar ju även internationellt – leverantörerna av MärkDNA är internationella.

MärkDNA har använts i England i 15 år, med goda resultat. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även i Sverige har metoden varit framgångsrik – i Staffanstorp minskade bostadsinbrotten med 35 % och i Stockholm minskade de med mellan 25-50% i de olika områdena. I och med att man även märker upp byggnaderna där det finns föremål märkta med MärkDNA så fungerar metoden också i brottsförebyggande syfte, med en avskräckande effekt. Skälet till att kommunpolisen inför MärkDNA i Älvsborg är en ökad efterfrågan från allmänheten.

– Grannsamverkansgrupper i flera kommuner kontaktade oss och påtalade fördelarna är med att börja använda MärkDNA. Och vi ser överlag ett stort intresse hos allmänheten här – många privatpersoner och företag använder sig redan av MärkDNA.

Relaterad information

Till toppen