Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte och trygghetsmätning i Nyköpings kommun

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden, vilken tagits fram genom medborgardialoger, trygghetsmätningar samt den interna kunskap som finns inom polisen och kommunen. Den lokala lägesbilden har tydligt visat att många medborgare i Brandkärr upplever en högre känsla av otrygghet. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har även de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park, involverats i arbetet med medborgarlöftet.

Aktiviteter 2017 

Inom ramen för Medborgarlöftet 2017, vilket syftade till att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr, har polisen och kommunen tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park genomfört följande aktiviteter:

 • Polisen har genomfört 43 trafikkontroller i Brandkärr under året. I kontrollerna upptäcktes 7 personer som misstänkts för alkoholrattfylleri och 7 personer som misstänkts för drograttfylleri.
 • Polisen och kommunen har tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park genomfört två trygghetsvandringar i Brandkärr. Trygghetsvandringar ger en bra översikt över den fysiska miljön. Belysningen runt skolan och förskolorna har förstärkts, klotter har sanerats samt träd och buskar i dungar har gallrats.
 • Under året har fyra informationsmöten om Grannsamverkan hållits hos kommunen. Vid ytterligare ett tillfälle genomfördes en informationsinsats om Grannsamverkan i samband med invigningen av Nyköpingshems invigning av ett torg i Brandkärr. I området finns nu 7 grannsamverkansområden i form av trappsamverkan.
 • Kommunens översyn av fritidsgårdverksamheten har resulterat i att styrdokument för fritidsgårdsverksamheten ska tas fram. Underlag för beslut om kommunalt driven fritidsgård i centrala Nyköping presenteras under våren 2018.
 • Kommunen har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört föräldrastödsutbildningen Älskade barn. Älskade barn är ett studiematerial för föräldrar i nytt land – om barns utveckling, barns rättigheter, kulturfrågor och inte minst hur det är att leva som familj i Sverige.
 • Polisens insatser mot narkotika har resulterat i 38 anmälningar om eget bruk av narkotika, 25 anmälningar om innehav av narkotika samt 6 anmälningar om överlåtelse av narkotika. Kommunens ungdomsstödjare arbetar kontinuerligt med förebyggande insatser mot narkotika i form av informationsinsatser i skolorna samt fältarbete i utomhusmiljö vid specifika kvällar och helger. En föräldrautbildning om cannabis har arrangerats i Brandkärr.
 • Medborgarna har under året kunnat kommunicera och ventilera sina synpunkter till polisen och kommunen genom respektive organisations hemsidor, Facebook, Instagram, telefon samt vid de dagliga mötena i lokalsamhället. Medborgarna har även kunnat lämna förslag, beröm och klagomål till kommunen genom ”Synpunkten” på kommunens hemsida.

Trygghetsmätningen och Medborgarlöfte 2018

I slutet av 2017 genomfördes en ny trygghetsmätning bland kommunens invånare. Syftet med mätningen är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelser av polisens insatser. Resultatet utgör en del av den lokala lägesbilden och ligger till grund för planeringen av polisens och kommunernas brottsförebyggande verksamhet. Trygghetsmätningen har genomförts på initiativ från polisen som genomfört dessa regelbundet sedan 2008. I den senaste mätningen 2017, tillfrågades 3000 personer i lokalpolisområde Nyköping (Gnesta, Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommun) om sin upplevda trygghetsituation i sina lokalområden. I mätningen svarade 1956 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %.

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare år. Det som sticker ut i Nyköpings kommun är att de boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet. Otryggheten påverkas enligt mätningen av nedskräpning, skadegörelse, missbrukande personer i området samt folk som bråkar, slåss och stör ordningen utomhus. Det ska dock påpekas att man inte anser sig vara mer utsatt för brott eller mer orolig att utsättas för brott i Brandkärr än i övriga kommunen.

För att svara upp mot detta förnyar polisen och kommunen tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park sitt medborgarlöfte. Vi vill genom våra åtgärder medverka till ökad känsla av trygghet i Brandkärr och därför lovar vi:

 • Att polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att Nyköpings kommun vid behov genomför säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärder av trafikmiljön
 • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park tillsammans ska genomföra trygghetsvandringar i Brandkärrsområdet för att identifiera brister som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa
 • Att polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park underlättar för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan
 • Att Nyköpings kommun genomför föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll
 • Att polisen och Nyköpings kommun genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika
 • Att polisen och Nyköpings kommun bjuder in medborgarna till ett öppet samtalsforum en gång i månaden
 • Att polisen ska vara närvarande i Brandkärr genom bland annat fotpatrullering i området. 

Läs mer om medborgarlöftet:

Polisens och kommunens Medborgarlöfte 2018 i Nyköpings kommun. 

Läs mer om trygghetsmätningen 2017:

Sörmland

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Trosa

Till toppen