Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte och trygghetsmätning i Oxelösunds kommun

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarna i Oxelösunds kommun uttryckte inför 2017 att man vill att polisen och kommunen ska prioritera tryggheten i centrala Oxelösund. I slutet av 2017 genomfördes en trygghetsmätning bland kommunens invånare. Syftet med mätningen är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelser av polisens insatser. Resultatet utgör en del av den lokala lägesbilden och ligger till grund för planeringen av polisens och kommunernas brottsförebyggande verksamhet.

Aktiviteter 2017

Inom ramen för Medborgarlöftet 2017, vilket syftade till att förebygga vidare brott och öka tryggheten och säkerheten i trafikmiljön, har polisen och kommunen genomfört följande aktiviteter:

 • Polisen har genomfört 42 trafikkontroller under året. I kontrollerna upptäcktes 8 personer som misstänkts för alkoholrattfylleri och 6 personer som misstänkts för drograttfylleri. Ordningsböter har utfärdats till 63 personer för olika brott, huvudsakligen trafikbrott.
 • Medborgarna har under året kunnat kommunicera sina synpunkter till polisen genom polisen.se, Facebook, Instagram, telefon samt på poliskontoret i Oxelösund och vid de dagliga mötena i lokalsamhället.
 • Kommunen har via sin hemsida informerat om möjligheten för kommuninvånarna att, via E-förslag, E-post och funktionen Säg-vad-du-tycker, lämna synpunkter på trygghet och brottslighet i Oxelösund.
 • Polisens och kommunens ledningsfunktioner har träffats regelbundet för att informera varandra och diskutera aktuella lägen och händelser i Oxelösund.
 • Polisens insatser mot narkotika har resulterat i 31 anmälningar om eget bruk av narkotika, 35 anmälningar om innehav av narkotika samt 7 anmälningar om överlåtelse av narkotika. Kommunen har…
 • Polisen och kommunen har genomfört en trygghetsvandring med fokus på Järntorget och Esplanaden samt området däremellan. Trygghetsvandringar ger en bra översikt över den fysiska miljön. Under årets trygghetsvandring noterade inga påfallande fysiska otrygghetsfaktorer, men ett besök på Järntorget uppmärksammade såväl polisen som kommunen på den oro som kan uppstå till följd av berusade och högljudda personer på torget.
 • Kommunen har inte genomfört den undersökning av vilka fritidsaktiviteter som unga efterfrågar. Kommunen har i stället valt att satsa på ungdomsproducerade aktiviteter, där man arbetar för att involvera och lyfta fram förslag från ungdomar. Det sker bland annat genom besök på skolor och i dialog med ungdomar på fritidsgården.

Trygghetsmätningen och Medborgarlöfte 2018

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare år. Trygghetsmätningen har genomförts på initiativ från polisen som genomfört dessa regelbundet sedan 2008. I den senaste mätningen 2017, tillfrågades 3000 personer i lokalpolisområde Nyköping (Gnesta, Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommun) om sin upplevda trygghetsituation i sina lokalområden. I mätningen svarade 1956 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %.

Det som huvudsakligen sticker ut i Oxelösunds kommun är att allmänheten tycker att bilar kör för fort och att det förekommer problem med påverkade personer utomhus i centrum. För att svara upp mot detta förnyar polisen och kommunen sitt medborgarlöfte och vi vill genom våra åtgärder medverka till ökad känsla av trygghet i centrala Oxelösund. Därför lovar polisen och kommunen:

 • Att Polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning mot nykterhet, hastighet och beteenden
 • Att kommunen ska genomföra trafikmätningar i syfte att identifiera platser för möjliga fysiska åtgärder samt trafikövervakning av polisen
 • Att Polisen och kommunen genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av alkohol och narkotika
 • Att Oxelösunds kommun och Polisen genomför trygghetsvandringar i centrala Oxelösund för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet, i syfte  att åtgärda dessa.
 • Att Polisen och Oxelösunds kommun kontinuerligt träffas och tar del av medborgarnas synpunkter, för att väga in dem i det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet

Läs mer om medborgarlöftet:

Polisens och kommunens Medborgarlöfte 2018 i Oxelösunds kommun.

Läs mer om trygghetsmätningen 2017:

Sörmland.xlsx

Gnesta.xlsx     

Nyköping.xlsx  

Oxelösund.xlsx 

Trosa.xlsx

Till toppen