Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Överenskommelse mot idrottsrelaterad brottslighet

Rikspolischef Anders Thornberg (tv) och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson (th) vid signeringen av överenskommelsen.

Rikspolischef Anders Thornberg (tv) och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson (th) vid signeringen av överenskommelsen. Bild: Riksidrottsförbundet

Polisen och Riksidrottsförbundet har träffat en överenskommelse för att göra idrotten till en trygg miljö för idrottare, publik, domare och andra funktioner. Samverkan är en del i arbetet för nolltolerans mot hot och våld mot personer inom idrotten.

– Med den här överenskommelsen i ryggen kan vi få en tydlighet i vårt säkerhetsarbete inom idrotten och ta gemensamma krafttag för att hålla idrotten ren från brottslighet, säger Björn Eriksson.

Överenskommelsen omfattar tre övergripande områden: trygghet före, under och efter idrottsevenemang, grov brottslighet inom idrotten samt arbete mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang.

Utifrån överenskommelsen ska handlingsplaner kring respektive område tas fram och implementeras både inom Polismyndigheten och idrottsrörelsen.

– Idrotten engagerar många, omsätter mycket pengar och har en stark ställning i samhället. Tyvärr ser kriminella personer och grupperingar detta som ett tillfälle att utnyttja idrotten för brottsliga syften. Tillsammans måste vi aktivt motverka detta. Polisen har ett ansvar att förhindra brott och se till att den grundlagsskyddade föreningsfriheten kan fullföljas utan hot och våld, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet en rapport, Otillåten påverkan inom idrotten, som visade på att hot, våld och andra försök till påverkan förekommer inom många idrotter. Rapporten visar även att det råder en tystnadskultur kring otillåten påverkan som är förödande för idrotten. Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet ska tillsammans aktivt motverka brottslighet inom idrotten. Publik, idrottare, domare, förtroendevalda och anställda ska känna sig trygga före, under och efter idrottsevenemang.

– Idrott ska vara glädje och gemenskap. Överenskommelsen mellan oss och polisen gör det möjligt att tillsammans agera kraftfullt mot de som förstör och hotar idrottens existens, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– Att ha en samlad och tydlig lägesbild och strategi kommer att göra skillnad i arbetet mot idrottsrealterad brottslighet. Polisen ska bidra med de delar vi kan, bland annat den aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet som vi har i region Stockholm. Det är också viktigt att idrotten tar tydlig ställning och gör sin del, säger regionspolischef Ulf Johansson som är ansvarig för arbetet mot idrottsrelaterad brottslighet inom polisen.

Här kan du läsa hela överenskommelsen

Fakta om överenskommelsen

Överenskommelsen omfattar följande områden:

  1. Gemensam målsättning "Idrottsevenemanget – välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla".
  2. Gemensamt arbete mot grov brottslighet inom idrotten – hot, våld och annan otillåten påverkan samt matchfixning.
  3. Gemensamt arbete mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Ulf Johansson
Regionpolischef
Mediefrågor till 010-56 37350

Till toppen