Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Myndighetsgemensam insats i Halland

Råtobak_FullSizeRender

Stora mängder tobak togs i beslag av polisen efter att det upptäckts att flera butiker sålt det som råtobaksspill utan beskattning. Bild: Polisen

Under tre dagar arbetade sju myndigheter i en gemensam insats i alla Hallands kommuner. Målet var att göra ett stort antal inre utlänningskontroller och upptäcka brott i samband med det.

Det var gränspolisen i Halland som tog initiativ till insatsen. Tillsammans med polisen i Halland, Älvsborg och Göteborg, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Arbetsmiljöverket och alla de halländska kommunerna besöktes utvalda platser under tre dagar. Marianne Paulsson på gränspolisen var med under hela insatsen.

– Det vi sett vid flera liknande insatser är att samverkan är ett vinnande koncept och det var det även denna gång, säger hon. 

Företag fick myndighetsbesök

Myndigheterna besökte arbetsplatser och andra utvalda platser där svart arbetskraft kan förekomma. Syftet med insatsen var att upptäcka svart arbetskraft, icke redovisade inkomster och hitta personer som vistas i landet illegalt.

– Fokus för insatsen var att upptäcka och förebygga brott mot utlänningslagen men också skattebrott, stöldbrott, narkotikahandel och trafikbrott. Men framför allt ville vi hitta skrupelfria arbetsgivare som utnyttjar människor som är här illegalt, säger Marianne Paulsson.

Omfattande resultat

Resultaten från de tre dagarna är omfattande. De sju myndigheterna gjorde sammanlagt 83 kontroller på arbetsplatser. Nio personer togs i förvar enligt utlänningslagen och 194 personer kontrollerades i inre utlänningskontroll. Övriga brott som upptäcktes var bland annat:

  • Brott mot utlänningslagen – anställning av illegal arbetskraft 2 st
  • Brott mot utlänningslagen – arbetstagare som arbetar utan tillstånd 2 st
  • Brukande av falsk urkund 2 st
  • Brott mot tobakslagen 8 st
  • Brott mot punktskattelagen 1 st
  • Brott mot knivlagen 1 st
  • Olika brott mot narkotikalagen 3 st
  • Brott mot alkohollagen 1 st

Förutom detta så anmäldes en olovlig körning, ett pass omhändertogs och ett stulet släp till ett värde av 20 000 kr hittades och lämnades till försäkringsbolaget.

Brister i kassaregister

Skatteverket upptäckte bland annat kassaregister som inte vara anmälda till dem och köp som inte var registrerade. De upptäckte också flera fall av brister i personalliggare där personal som arbetade inte var inskrivna i dem. I de 38 verksamheter som besöktes överväger de avgifter i minst 19 av ärendena på grund av bland annat brister i kassahantering och personalliggare. Ärenden från samtliga kommuner kommer att leda till ytterligare åtgärder från Skatteverket.

Omedelbara förbud

Arbetsmiljöverket var med under två dagar. I flera bilverkstäder utfärdade de omedelbara förbud att använda maskiner och verktyg. Sammanlagt utfärdade de sanktionsavgifter på cirka 345 000 kronor. De fick även in underrättelser om några företag rörande kemikalier, skyddsräcken, elinstallationer och degblandare.

Kronofogden kontrollerade 180 personer på företagen, 14 av dessa var restförda för skulder. De gjorde två utmätningar varav en var eurosedlar till ett värde av 136 000 kronor i kontanter. Försäkringskassan startade under dagarna upp tre ärenden om bidragsbrott.

Brister i livsmedelshantering

I flera kommuner rapporterades brister i livsmedelshantering. I Laholms kommun upptäcktes bland annat företag som inte hade tillstånd att bedriva livsmedelsverksamhet och undermålig hygien vid hantering av livsmedel. Flera verksamheter kommer att följas upp bland annat när det gäller tobaksförsäljning och otillåten kameraövervakning.

I Falkenbergs kommun granskades 16 serveringar och butiker – hälften av dem visade brister. Kommunen öppnar nu tillsynsärenden för vidare arbete med bristerna. Bland annat förvarade en verksamhet fryst mat på ett ohygieniskt sätt och förpackat i påsar som inte var spårningsbara. En krog hade ombuteljerad alkohol och alkohol som var inköpt utomlands. En krog saknade serveringstillstånd för alkohol och därför togs en större mängd alkohol i beslag.

Samverkan är framgångsrikt

I flera kommuner upptäcktes också att tobak såldes som råtobaksspill utan beskattning – även detta togs i beslag av polisen.

Lars-Ivar Petersson var operativt ansvarig för insatsen i polisområde Halland. Han är nöjd med insatsen men mindre nöjd över resultatet som visar att det fanns brister hos nästan alla som fick besök.

– I de här insatserna arbetar vi tillsammans men varje myndighet fokuserar på sitt ansvarsområde. Vi blir otroligt slagkraftiga när vi samverkar och vi kommer att göra liknande insatser framöver, säger han.

Till toppen