Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nytt medborgarlöfte i Falkenberg

IMG_1498 - Kopia

Anders Ramberg, tf. kommunchef, Mari-Louise Wernersson, (C), kommunråd, Niclas Erlandsson, (L), Falkenbergsnämnden i Region Halland och Christer Bartholdsson som är lokalpolisområdeschef i Falkenberg skrev under medborgarlöftet. Bild: Patrik Pook

Nu har Falkenbergs kommun, polisen och Falkenbergsnämnden i Region Halland skrivit under medborgalöftet för 2018. Trafikkontroller efter medborgarnas önskemål och droginformation till lärare är några av aktiviteterna som utlovas i årets löfte.

Medborgarlöftet är en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden i Region Halland och polisen i Falkenberg. Syftet är att arbeta tillsammans kring frågor som rör social hållbarhet.
– Aktiviteterna i årets medborgarlöfte skapar ett tryggare Falkenberg och bidrar till utveckling i vår kommun. Att vi arbetar tillsammans är viktigt för att nå ett mer socialt hållbart Falkenberg på både kort och lång sikt, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Tre prioriterade områden

Tre områden är prioriterade i samverkansöverenskommelsen:

  • ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak),
  • Tillit och trygghet
  • Barn och ungas uppväxtvillkor.

Utifrån dessa prioriterade områden har medborgardialoger genomförts på flera platser i Falkenberg. Resultatet av dialogerna har sedan blivit konkreta aktiviteter.
– Under året kommer vi att göra flera insatser efter de önskemål för en tryggare trafikmiljö vi får in från medborgarna. Vi kommer också att ha två riktade kontroller med fokus på A-traktorer, säger Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg.

Önskemål till polisen i Falkenberg om platser vi bör uppmärksamma i trafiken kan skickas vida e-post till; registrator.vast@polisen.se med Medborgarlöfte Falkenberg i ämnesraden. Eller skickas med brev till Polisen i Falkenberg, Box 44, 311 21 Falkenberg.

Insatser mot narkotika

Flera aktiviteter riktar sig mot skolan och precis som förra året kommer det att göras ett antal drogförebyggande insatser riktade mot unga.
– Vi kommer tillsammans med skolan att förtydliga rutinerna för brottsanmälningar då det finns misstanke om att någon elev under skoltid använder narkotika. Med detta hoppas vi förhindra att fler unga börjar med droger, säger Anneli Svensson.

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Syftet är att polisen, kommunen, Region Halland och övriga parter i samhället – bland annat utifrån det som kommer fram i medborgardialogerna – ska skapa konkreta aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna.

Falkenbergs medborgarlöfte 2018

Till toppen