Ökat intresse för att trygghetsvandra i Lysekil

Polisen kommer under året att fortsätta arbetet för ökad trygghet i Lysekils kommun, bland annat genom polisiär närvaro.

Det pågår också ett aktivt arbete tillsammans med skolorna, socialtjänsten och fritidsverksamheten i Lysekils kommun för att unga inte ska hamna i missbruk eller kriminalitet.

– Vi har identifierat ungdomar där vi gemensamt behöver sätta in insatser, säger Henric Rörberg.

Samtidigt har föräldrar och andra vuxna en viktig roll i trygghetsarbetet. Polisen och Lysekils kommun utbildar regelbundet trygghetsvandrare och ser ett ökat intresse. Under hela 2017 utbildades 13 personer – i år har hittills ytterligare ett trettiotal utbildats.

– Vi ser att fler vill göra en insats för sitt område och det är glädjande att fler väljer att engagera sig i trygghetsfrågorna. Vi har en bra, representativ grupp med både föräldrar, yngre och äldre, säger kommunpolis Henric Rörberg

Till toppen