Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen i södra Stockholm kraftsamlar i trafiken

Under våren kommer lokalpolisområdena i södra Stockholm att samarbeta i olika trafikinsatser enligt polismyndighetens strategi för trafik som metod. Det innebär att aktivt arbeta för att bidra till att sänka medelhastigheten och öka andelen nyktra förare.

Strategin har fem olika inriktningar. Det är hastighet, nykterhet, trygghetsskapande arbete, yrkestrafik och brott på väg. Tre lokalpolisområden har redan genomfört insatsen på platser i polisområde Stockholm syd med gott resultat.

- Vi genomför olika trafikinsatser hela tiden. Det som är unikt med denna satsning är att vi samarbetar inom hela polisområdet. Det ger möjlighet till kompetensutveckling mellan kollegor och när vi är fler på plats kan vi exempelvis stoppa alla bilar som passerar oss. De bilar som vänder när de ser oss kan vi åka efter och kontrollera. Det är något vi inte alltid har möjlighet till en vanlig dag, säger Paul Nilsson, biträdande polisområdeschef i polisområde Stockholm syd.

Den första insatsen som lokalpolisområde Skärholmen anordnade med inriktning brott på väg genomfördes i Vårberg och Liljeholmen.

- Fyra personer rapporterades för brott mot narkotikastrafflagen genom innehav, sex stycken för drograttfylla, nio stycken för olovlig körning och fem stycken för grov olovlig körning. Vi omhändertog även tre körkort, säger Patrik Rooth-Stenbeck, polisiär insatschef för insatsen i lokalpolisområde Skärholmen.

Kronofogdemyndigheten deltog i trafikinsatsen i Liljeholmen och Vårberg. Att Kronofogdemyndigheten deltar möjliggör beslagtagning av egendom när en person har stora skulder och kan då samtidigt få stöd av polis. De beslagtog två bilar, en klocka samt kontanter. Med på insatsen var också polisens SMADIT-samordnare tillsammans med en sjuksköterska från S:t Görans sjukhus.

- Att biträdas av en sjuksköterska på plats är mycket positivt och tidsbesparande. Sjuksköterskan kan direkt ta blodprov på plats och även erbjuda motiverande samtal i samband med brottstillfället med personer som vill få hjälp med ett eventuellt beroende. Kvällen när sjuksköterskan var med genomfördes fem blodprov och sex stycken samtal, säger polisens SMADIT-samordnare Jonas Rutgersson.

SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och är en metod för att minska antalet påverkade förare på vägar och till sjöss. Metoden går ut på att polisen erbjuder den misstänkte en kontakt med beroendevården för att han eller hon ska kunna få hjälp att komma till rätta med sitt missbruk alternativt riskbruk.

Till toppen