Antalet skjutningar senaste månaden i Stockholms län

Den senaste månaden, den 8 februari till 6 mars, har åtta konstaterade skjutningar skett i Stockholms län. Ingen har skadats eller avlidit i samband med dessa.

Det innebär att sedan första januari i år har det inträffat 18 bekräftade skjutningar i Stockholms län som resulterade i två avlidna och fyra skadade. Samma period 2017 skedde 22 bekräftade skjutningar där tre personer avled och elva skadades. 2016 var motsvarande siffra 20 bekräftade skjutningar och 2015 var det 27 stycken.

– Polisen i region Stockholm arbetar riktat för att minska antalet skjutningar. Vi ser nu en minskning men det är för tidigt att tala om något trendbrott. Vi arbetar vidare långsiktigt för att bryta våldskurvan, säger Ulf Johansson, regionspolischef i Stockholm.

Under 2017 skedde 129 skjutningar i region Stockholm och ett riktat arbete för att minska antalet illegala vapen, få bort handgranaterna och på det sättet bryta våldskurvan sker i hela Stockholms län. Kriminella nätverk och en kamp om narkotikamarknaderna är en del av problematiken och därmed också det som polisen tydligt ska jobba emot.

Under februari har ett också ett flertal vapenbeslag gjorts i Stockholms län, bland annat i Botkyrka den 18 februari då flera vapen anträffades men också till exempel i Täby den 2 mars där ett skarpladdat vapen anträffades vid en husrannsakan.

– Runt om i hela regionen görs ett engagerat arbete för att minska tillgången på illegala vapen samt för att få bort narkotikan som är en inkomstkälla för de kriminella nätverken. Det arbetet fortsätter, säger Ulf Johansson.

Läs mer
Satsning mot grov organiserad brottslighet i region Stockholm 

FAKTA - Skjutningar i Stockholms län

Under perioden 2018-01-01 till 2018-03-06 har det inträffat 18 bekräftade skjutningar som resulterade i 2 avlidna och 4 skadade.

Under samma period 2017 (2017-01-01 t o m 2017-03-06) skedde 22 bekräftade skjutningar som resulterade i 3 avlidna och 11 skadade.

Under samma period 2016 (2016-01-01 t o m 2016-03-06) skedde 20 bekräftade skjutningar som resulterade i 2 avlidna och 7 skadade.

Under samma period 2015 (2015-01-01 t o m 2015-03-06) skedde 27 bekräftade skjutningar som resulterade i 1 avliden och 13 skadade.

Källa: Polisen

Till toppen