Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Stort intresse i Syd för framtidens polis

Drygt 7000 medarbetare, medborgare och samverkanspartners i region Syd har tagit tillfället i akt att påverka framtidens polis genom att delta i projektet Polisen 2024.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sina tankar om hur man vill att svensk polis ska fungera. Era svar är oerhört betydelsefulla och ger oss en ännu bättre bild både över läget inom polisen idag, och över vad vi vill sträva efter att åstadkomma, säger Carina Persson, regionpolischef i Syd.

För att skaffa ett bättre underlag i beslutet om vilka prioriteringar som behöver göras samt hur polisens verksamhet bör utvecklas i framtiden beslutade Rikspolischefen och nationella strategiska ledningsgruppen i augusti 2017 att involvera medarbetare, medborgare, näringsliv och kommuner i en bred dialog – Polisen 2024.

Dialogerna har genomförts över hela landet under vintern, och resultaten har nu analyserats, på både nationell och regional nivå. På det stora hela är region Syds resultat mycket lika de nationella resultaten. Dock är förtroendet för polisen i region Syd något lägre än i övriga landet, både hos medarbetare och externa respondenter. Det här har varit en trend under en längre tid, som också kunnat skönjas i andra undersökningar.

- Vi har under lång tid haft en mycket ansträngd situation i Syd, där det dödliga våldet i Malmö och gränskontrollerna krävt mycket resurser. Det har sannolikt påverkat medborgarnas bild av Polisen, säger Carina Persson, och fortsätter:

- Vi har nu påbörjat ett arbete med att bygga en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen. De insikter vi fått genom dialogerna kommer att hjälpa oss i detta arbete, och på sikt också påverka medborgarnas förtroende för oss.

Till toppen