Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Studentflak - vilka regler gäller i Västerås kommun?

I samband med studentfirande, är det vanligt att elever åker omkring på lastbilsflak eller släpvagnar. Tyvärr händer det alltför ofta olyckor i samband med dessa transporter.

Därför kommer här information om vilka regler som gäller, så att studentdagen ska bli en positiv, säker och minnesvärd dag för alla.

• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, med minst 110 cm höjd. Bänkar eller säten skall sitta fast.

• Passagerare ska kunna kontakta föraren direkt genom ett säkert kommunikationssystem. Det enklaste och bästa är ett starkt rep eller snöre som fästs i föraren och som passagerarna kan dra i vid störningar eller fara. Mobiluppkopplingar är osäkra med tanke på ljudnivån som brukar vara vid kortegen.

• Fordonet får köra max 20 km i timmen.

• Kör på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h  

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år.

• Vid färd på släp måste kopplingen vara säker och endast ett släp är tillåtet.

• Ekipagens totala längd får inte överstiga 13 meter.

• På varje flak skall finnas en flakvärd, som är minst 25 år gammal och inte student.

• Glasflaskor på flaken är inte tillåtna.

• Det är inte tillåtet att ha med alkohol på studentflaken.

• Plakat med kränkande text är inte tillåtna.

• Alla ekipage kommer att tilldelas nummerlappar för att underlätta identifiering vid misskötsel. Nummerlappar kommer att delas ut under den informationsträff som arrangeras för Västerås gymnasielever den 17 maj.

• Det är inte tillåtet att kasta föremål från flaken. Det kan medföra att ekipaget tas bort helt från kortegen.

• Fyrverkerier eller andra brinnande föremål är absolut förbjudet.

• Sätt fast högtalare och annan utrustning ordentligt och rikta ljudet in mot flaket! Alla uppskattar inte den höga volymen.

• Stå inte på samma sida av flaket, med tanke på tipprisken.

• Ha inte lösa, vassa eller utstickande saker som kan skada passagerarna.

Meddela polisen om färdväg
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Följande information ska meddelas polisen:

• Färdväg (var resan startar samt slutmål)

• Datum och tidpunkt

• Slag av fordon

• Registernummer på fordonet

• Antal deltagare

• Ansvarig för transporten (föraren), ange namn, telefonnummer samt personnummer

• Flakvärd, ange namn och telefonnummer

• Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. I vissa regioner gör polisen säkerhetskontroller av studentflak.

Mejla färdväg och övrig information till polisen i din region. Skriv studentflak i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Gävleborg, Uppsala, Västmanlands län (Polisregion Mitt)
E-post: registrator.mitt@polisen.se

För mer information om regler och riktlinjer
Besök Transportstyrelsens hemsida

Läs Polisens tips och råd för en säker student

För frågor om studentflaket och vilka regler som gäller
Christer Öhrlund
Polisinspektör
Kommunpolis

Tel: 010-567 58 38, 070-661 35 23
E.post: christer.ohrlund@polisen.se

Till toppen