Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Rikspolischefen i Me Too-debatt

Internationellakvinnodagen4

Anders Thornberg, rikspolischef, i paneldebatt om Me Too på internationella kvinnodagen. Bild: Lars Hedelin

I dag på internationella kvinnodagen medverkade rikspolischef Anders Thornberg på ett seminarium hos statssekreterare Pernilla Baralt på Socialdepartementet om sexuella trakasserier under parollen Me Too - vad händer nu?

Övriga deltagare var Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten och Anna Serner, Filminstitutet. Rikspolischefen redogjorde för det jämställdhetsarbete som nu pågår inom Polismyndigheten.

– Vi ska säkerställa en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkningar. Det är ett långsiktigt och förebyggande arbete för att förändra de strukturer som möjliggjort de händelser som lyfts i nödvärnsuppropet, säger Anders Thornberg.

Inom polisen har dialoger förts med skyddsorganisationerna och arbetstagarorganisationerna regionalt och nationellt för att skapa en gemensam lägesbild. Myndighetens nationella skyddskommitté har utifrån den fått ett uppdrag kopplat till nödvärnsuppropet som utmynnat i tre övergripande, nationella aktiviteter.

Aktiviteterna handlar om att intensifiera likabehandlingsarbetet genom att chefer aktivt ska verka mot sexuella trakasserier och annan särbehandling, höja kompetensen om likabehandling hos chefer och förbättra introduktionen för nyanställda.

Brottsutredning pågår

Vid sidan om det förebyggande arbetet pågår förundersökning i ett sextiotal ärenden med anledning av nödvärnsuppropet. Den huvudsakliga brottsrubriceringen i ärendena är sexuella ofredanden, men även våldtäkt och ärekränkningsbrott förekommer.

Totalt har 214 anmälningar upprättats och 128 avskrivits på grund av preskription. 26 ärenden är nedlagda av andra skäl, till exempel att det inte finns anledning att anta att brott är begånget. Det är dock inte enbart brottsliga handlingar som ska utredas menar Anders Thornberg

– Ytterst handlar det om att arbeta med den interna kulturen. Vad vi säger och vad vi gör. Hur vi i grupp och hur vi enskilt agerar och vilket beteende vi tillåter och förstärker hos varandra. Chefer och kollegor ska våga sätta gränser och säga till. Polisen ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkningar, säger han.

Till toppen