Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utökat fokus på demokrati- och hatbrott för polisen i region Syd

Nu utökar region Syd sitt arbete med hatbrott och sätter fokus på demokratibrott i samband med valet 2018. En särskild regional grupp bildas med ansvar för att utreda och stötta i ärenden av detta slag i hela regionen.

Hatbrott utgörs av brotten hets mot folkgrupp, olaga diskriminering eller vilket brott som helst där avsikten har varit att kränka någon på grund av gärningsmannens uppfattning om personens ursprung, etnicitet, hudfärg, religion, trosuppfattning eller sexuella läggning. Om motivet till gärningen kan styrkas kan gärningsmannen få en strängare påföljd för brottet. 

Som demokratibrott betecknas brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. Begreppet kan även innebära brott mot medborgerlig frihet. Det finns inget specifikt brott som heter demokratibrott i lagstiftningen och inte heller någon särskild straffskärpningsgrund, som för begreppet hatbrott.

Polisen i region Syd förstärker nu arbetet med den här typen av brott genom att utöka den grupp som arbetar med att utreda och ge stöd i de här frågorna och ge dem ett helhetsuppdrag att arbeta med demokrati- och hatbrott i hela regionen.

I filmen berättar Petra Stenkula, chef för utredningsenheten, hur polisen i region Syd arbetar med demokrati- och hatbrott  och varför det är så viktigt att polisen arbetar med de här frågorna.

Till toppen