Polisens arbete med skjutningar i Stockholm

Ett antal skjutningar med dödlig utgång har på kort tid ägt rum i Stockholm och polisen arbetar hårt för att lagföra inblandade personer.

-  I år har vi sett tre vågor av skjutningar i Stockholm; en i början av januari, en i juni och en nu. Det kan vara slumpen och tillfälligheter som styr. Skjutningar sker inte bara i kända konflikter utan ibland även av andra anledningar. Det är inte ovanligt att det är ganska små oförrätter som ligger bakom, säger Jan Evensson, kommenderingschef i polisens särskilda insats mot skjutningar i region Stockholm.

Fram till mitten av november har något färre dödsskjutningar inträffat jämfört med samma period 2017. Under 2018 har tio fall av skjutningar med dödlig utgång inträffat. En person är åtalad och rättegång pågår i det ärende som rör ett mord på Rinkeby torg i början av året. Sex personer är häktade i ärendet som rör mord på Lidingö i början av juni och en person är anhållen i ärendet som rör mord i Farsta i slutet av september. 

- Vi har en god överblick över våra kriminella miljöer och de konflikter som finns. Vi ligger på de här personerna, det ska vara jobbigt att vara kriminell. Polisen kommer fortsatt att arbeta beslutsamt och tålmodigt. Vi har flertalet pågående förundersökningar där vi är övertygande om att vi ligger mot rätt miljöer och har vidare kunnat förhindra ett antal skjutningar och vedergällningar, säger Jan Evensson. 

Livstidsdomar i viktiga mål

Flera större vapen- och narkotikabeslag har gjorts under året, bland annat cirka 40 procent fler beslag av skjutvapen i år jämfört med 2017. Polisen arbetar också aktivt för att förebygga att unga rekryteras till kriminella nätverk. Under 2018 har bland annat två livstidsdomar meddelats, dels i det mål som rör ett dubbelmord i Kista 2017, dels i det mål som rör skjutning samt dubbelmord i Hallonbergen 2017. Rättegång pågår i ett ärende där tio personer är åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott i västra Stockholm, där det i utredningen framkommit att barn använts som kurirer.  

- Det finns dock ett antal mordutredningar där vi inte kommer vidare. Vi har ibland en bild rent polisiärt av vad som kan ha hänt men när det saknas teknisk bevisning och vittnen inte vill medverka är det svårt att komma vidare med utredningen och nå fram till åtal.

Tar hjälp av forskning

Det stora antalet mordutredningar är en utmaning för regionens resurser. 

- Att göra hårda prioriteringar i verksamheten är vardag för oss. Vi ser kontinuerligt över vår förmåga, ett exempel på detta just nu rör vår avhopparverksamhet. 

För att ytterligare möta utmaningar tar polisen i Stockholm hjälp av forskare som just nu systematiskt går igenom utredningar som rör dödligt våld med skjutvapen från 2011-2017. Syftet är att ytterligare utveckla polisens metoder och fördjupa bakgrundsförståelsen kring varför skjutningarna sker. 

- Det är mycket angeläget att vi utvecklar åtgärder för att radikalt minska förekomsten av denna typ av konflikter och följden av grova brott. Detta måste ske i bred samverkan mellan myndigheter, lokalsamhälle och politiken, säger Jan Evensson.

Fakta/Skjutningar totalt 1 januari 2018 – 14 november 2018

  Totalt antal skjutningar Antal döda Antal skadade
PO Nord 43 6 24
PO City 7 2 2
PO Syd 42 2 18
Totalt 92 10 44

Under perioden 2018-01-01 till 2018-11-14 har det inträffat 92 bekräftade skjutningar som resulterade i tio avlidna och 44 skadade.

Under samma period 2017 (2017-01-01 t o m 2017-11-14) skedde 114 bekräftade skjutningar som resulterade i 17 avlidna och 37 skadade.

Under samma period 2016 (2016-01-01 t o m 2016-11-14) skedde 103 bekräftade skjutningar som resulterade i sju avlidna och 41 skadade.

Under samma period 2015 (2015-01-01 t o m 2015-11-14) skedde 89 bekräftade skjutningar som resulterade i elva avlidna och 33 skadade.

Fakta/Pågående mordutredningar som avser skjutningar med dödlig utgång 2018

Mord Rinkeby torg, 180108:
En person är åtalad för mord. Tingsrättsförhandlingen påbörjades 8/11.

Mord Rissne centrum, 180115:
Utredningen pågår.

Mord på Lidingö, 180605:
Sex personer är häktade för mord och medhjälp till mord. Rättegång förväntas ske inom första kvartalet 2019.

Mord Barkarbyvägen, 180605:
Utredningen pågår, ingen person är frihetsberövad i ärendet.

Mord Roslagsgatan, 180608:
Utredningen pågår, ingen person är frihetsberövad i ärendet.

Mord i Hässelby Gård, 180613:
Utredningen pågår, ingen person är frihetsberövad i ärendet.

Mord i Farsta, 180921:
En person greps den 13 november efter att ha varit anhållen i sin frånvaro. Förundersökningen är inne i ett intensivt skede och fler gripanden kan bli aktuella.

Mord i Segeltorps centrum, 181021:
Utredningen pågår, eventuellt är det aktuellt med ytterligare dörrknackning, inhämtning av övervakningsfilmer och analys av telefontrafik. Ingen person är frihetsberövad i ärendet.

Mord i Hallonbergen 181112:
Ett flertalutredningsåtgärder vidtas, bland annat förhör med eventuella vittnen samt anhöriga och vänner, kontroll av övervakningskameror, analys av telefontrafik m.m. Ingen person är frihetsberövad i ärendet.

Till toppen