Exklusiva bilar och hantverkarbilar utsatta

Stölderna från hantverkarbilar har under 2018 ökat kraftigt. Verktyg är begärligt stöldgods och både byggcontainers och bilar innehållande verktyg är utsatta. Samtidigt fortsätter stölderna från BMW och andra exklusiva bilar.

Stölderna från hantverkarbilar sker vanligtvis under nattetid då bilarna finns parkerade vid en bostad. Godsvärdet är dock mindre i jämförelse med containerstölderna. Det anmälda värdet från containerstölder i Örebro län är hittills i år 3 442 000 kr.

Då är produktionsbortfall och andra omkostnader inte medräknade.

Tillvägagångssättet när man tillgriper airbags och andra delar från exklusiva bilar är proffsigt. Ofta håller flera personer vakt medan en utför själva stölden.

I polisregion Bergslagen kan följande siffror redovisas från respektive polisområde:                                                              

 

Örebro

Värmland

Dalarna

Stöld genom inbrott på   byggarbetsplats i container, bod eller dylikt

                   45

                   49

                  35

Stöld ur eller från motordrivet   fordon, fast interiör

                    113

                    120

                 125

Stöld ur eller från motordrivet   fordon andra föremål ej fast interiör

                 156

                   158

                 181

 

Så här kan du skydda mot stölder av bil och bildelar