Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fördelning av platser till polisutbildningen

Polismyndigheten har beslutat om fördelningen av platser till polisutbildningen under 2019. Fler än någonsin kommer att vara under utbildning, men antalet studenter behöver fortsätta att öka.

Polisens kompetensförsörjningsbehov är 1 045 studenter per termin kommande år. Behovet utgår från att polisen ska växa till 40 000 anställda år 2024.

Polismyndigheten har lämnat en beställning till lärosätena som bedriver uppdragsutbildningen för poliser att ha en kapacitet för 750 studenter vårterminen 2019 och 850 studenter höstterminen 2019. Beställningen utgår från en bedömning av förmågan att attrahera kvalificerade sökande, lärosätenas kapacitet om 921 utbildningsplatser per termin 2019-2020 och statistik över tidigare antagningsomgångar.

− För att inte behöva betala för tomma platser behöver vi i förväg meddela lärosätena om hur många utbildningsplatser vi tror att vi kan fylla. När vi analyserar nyckeltalen om hur många som brukar falla bort i rekryteringsprocessen hamnar vi på denna nivå, säger Anna Orhall, chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

Polisen har under senare år arbetat hårt för att öka antalet som går polisutbildningen. Två nya lärosäten öppnas i Malmö och Borås i vår, antalet distansutbildningsplatser har utökats, besked om aspirantplacering ges redan vid antagningsbeskedet och resa och logi till prövningstillfället bekostas av polisen.

− Fler än någonsin kommer att gå på polisutbildningen nästa år. Men antalet studenter är fortfarande för få för att täcka polisens långsiktiga behov. Det är en stor konkurrens från andra utbildningar om att rekrytera ansökanden. För att locka fler och rätt studerande arbetar vi med att utveckla kampanjer för att nå fler sökandegrupper och fortsätter insatserna för att göra ansökningsprocessen enklare och snabbare, säger Anna Orhall.

Nästa steg i att förbättra ansökningsprocessen är att de som söker till vårterminen 2019 själva ska kunna boka tid för prövningstillfället. Till 2020 ska den nya anstagningsprocessen, med kortare ledtider och möjlighet att ansöka till polisutbildningen under hela året, vara fullt implementerad.

− Att jobba som polis är spännande, utvecklande och varierande. Du gör skillnad i samhället och i människors liv varje dag. Vi vill så klart att fler upptäcker den möjlighet som polisyrket innebär, säger Anna Orhall.

Till toppen