Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förtroendet för polisen ökar men fler utsätts för brott

Andel personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat från 42 procent till 49 procent. Det visar Brås Nationella trygghetsundersökning, NTU.

Även den senaste undersökningen från SOM-institutet tidigare i år visade att förtroendet för polisen hade ökat.

– Vi har genomfört den största omorganisationen i svensk statsförvaltnings historia. Vi är på rätt väg. Trots att polisen är hårt belastad och underdimensionerade ökar förtroendet för oss, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Oron för brott har minskat

Årets NTU visar att andelen personer som upplever oro för brottsligheten i samhället har minskat något sedan föregående år och att andelen av befolkningen som upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i sitt eget bostadsområde är oförändrad.

– Sverige är ett tryggt land att bo i. Det svenska samhället har dock stora problem med grovt våld som påverkar tryggheten för många. De senaste årens trend med ökad otrygghet har stannat av i år och de allra flesta har ingen anledning att känna sig otrygga, vilket undersökningen också visar, säger Mats Löfving.

Brott mot egendom och mot enskild person

Utsattheten för brott mot egendom bland hushåll har generellt minskat. När det gäller oro för brott mot egendom är bostadsinbrott det hushållen oroar sig mest för.

Andelen som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person har ökat under det senaste året. Kvinnor känner sig generellt mer utsatta för brott mot person än män, detta gäller särskilt sexualbrott. Andelen som uppger att de har utsatts för sexualbrott har ökat under det senaste året.

– Sexualbrott är oerhört integritetskränkande och är något av det polisen uppmärksammar mest. Medvetenheten kring dessa frågor har ökat, vilket är positivt. Det är också bra att regeringen har gett Brå i uppdrag att analysera orsakerna till ökningen, säger Mats Löfving.

Fakta:

NTU genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet, Brå. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. Nationell trygghetsundersökning 2018 genomfördes från mitten av februari till mitten av maj. Urvalet bestod av 200 000 personer, svarsfrekvensen blev 40,5 procent.

Hela Nationella trygghetsundersökningen 2018 hittar du på Brås hemsida.

Till toppen