Gränskontroller på samma platser som tidigare

Kontrollerna vid inre gräns blir på samma platser som tidigare. Det har Polismyndigheten beslutat efter regeringsbeslutet i går att gränskontrollerna ska fortsätta i ytterligare tre månader.

– För att möta hoten mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten så genomförs en kontinuerlig riskanalys. Polismyndighetens bedömning är att en återinförd gränskontroll fortsatt ska utgöras på samma platser som tidigare, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Regerings beslut baseras på bedömningen att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Kontrollerna kommer enligt regeringsbeslutet i går torsdag att fortsätta till den 11 februari 2019.

Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet. Kontrollerna kommer alltså att utföras på samma platser som tidigare.