Gemensam insats och uppmaning till vuxna

Uppdaterad 20 november 16:30. Idag på morgonen har Polisen, efter beslut av åklagare, hämtat in ett antal yngre personer i Nyköping för förhör i olika brottsutredningar.

Brottsutredningarna rör misstankar om rån, övergrepp i rättssak, försök till utpressning och grov skadegörelse. De unga personerna, som är i ålder 13 – 17 år, är utpekade som gärningsmän i några eller flera av de nu nämnda brottsutredningarna. En kommer att höras som vittne. Vid förhören kommer socialtjänsten och försvarare för ungdomarna att vara närvarande.
 
Efter förhören kommer åklagaren ta beslut om någon eller några av ungdomarna i åldern 15 – 17 år ska frihetsberövas eller inte. De ungdomar som är under 15 år kommer att överlämnas till socialtjänsten.
 
I sammanhanget kan några saker framhållas. Rånet i Stenkulla är inte en av de brottsutredningar som nämns ovan.
 
Vidare uppmanar vi vuxna att prata med ungdomar som uppger att de har tappat bort dyrbara kapitalvaror som mobiler och jackor – är de borttappade eller har ungdomen i fråga råkat ut för något annat? Och om en förälder ser att ens ungdom plötsligt har en ny jacka eller ny mobil, bör de reagera genom att ställa frågor och undersöka, hur har ungdomen haft möjlighet att skaffa sådan egendom?
 
Med hänsyn till förundersökningssekretessen, målsäganden och de unga personerna som är utpekade för brotten, kommer åklagare och polis INTE att kommentera ärendet mer.

Ärendet leds av biträdande chefsåklagare Ola Björstrand, Nyköpings Åklagarkammare.

Uppdaterad information 20 november 16:30:

Vi har nu genomfört förhör med samtliga som hämtats in. Med hänsyn till förundersökningssekretessen och de involverades unga ålder kan vi inte gå in på vad som framkommit i utredningarna.

Under dagen har vi haft fortlöpande kontakt och dialog med sociala myndigheter och de har relevant information. Då det inte fanns skäl att frihetsberöva någon har samtliga överlämnats till sina vårdnadshavare eller sociala myndigheter.

Utredningarna kommer att fortsätta med oförminskad styrka.Vad som kommer att ske och när det kommer att ske, kan vi inte i nuläget kommentera.

Vi kommer inta att kommentera ärendena ytterligare förrän någon gång i mitten eller i slutet av nästa vecka.

Ärendet leds av vice chefsåklagare Ola Björstrand.

Till toppen