Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gemensam övning för bättre samverkan

Under torsdagen genomförde insatsgruppen i Polisområde Jönköping och Region Jönköpings län en gemensam övning i omhändertagande vid pågående dödligt våld. Övningen genomfördes på Värnamo Sjukhus.

Syftet med övningen var att öka den gemensamma förmågan att aktivt kunna arbeta under en föränderlig händelse med pågående dödligt våld, exempelvis en terrorattack.

-          Under den här typen av omständigheter behöver polisen kunna bedriva sjukvård i miljöer där det är för farligt för sjukvården att arbeta i. I en sådan situation behöver vi även kunna vidta riskminimerande och säkerhetshöjande åtgärder, säger Conrad Ander Sandqvist som är tillförordnad gruppchef för insatsgruppen i Jönköping.

I insatsgruppen finns poliser som har fått en medicinsk utbildning som gör att de kan omhänderta en skadad person innan hen kommer till sjukhus, så kallad prehospital vård. Att öka förmågan till samverkan med sjukvården är oerhört viktigt. I slutändan kan det handla om att rädda liv. Den sjukvårdsinsats som polisen utför vid de här händelserna sker prehospitalt och kommer nästan alltid att övergå till att vårdinsatsen fortsätter inom sjukvården.

-          Någonstans på vägen kommer det att ske en överlämning till annan sjukvårdsutbildad personal och det är viktigt att vi då ”talar samma språk” för att inte tappa viktig information på vägen och för att förbättra oddsen för en lyckad vårdinsats. Utöver det kan vi och sjukvården vid ett sådant här tillfälle utbyta tips, idéer och erfarenheter främst avseende det prehospitala omhändertagandet men även kring mer allmänna vårdfrågor. Vi ökar förhoppningsvis även förståelsen hos mottagande vårdpersonal för hur vår arbetssituation kan se ut och varför vi vidtar vissa åtgärder och bortser från andra.

Conrad berättar att vinsterna med att samöva med andra samhällsaktörer är flera. Det ökar polisens förmåga att agera rätt i framtiden och det ökar också samhällets totala förmåga att begränsa omfattningen och minimera skadorna vid en eventuell situation med pågående dödligt våld.

-          Det vi främst tar med oss från dagens övning är att de med medicinsk utbildning i insatsgruppen har en mycket gedigen grundutbildning när det gäller prehospitalt omhändertagande av skadad person. De ligger långt fram i sitt kunnande och det är kunskap som vi kan dra stor nytta av både vid omhändertagande av egen personal och vid omhändertagande av ”tredje man”, avslutar Conrad Ander Sandqvist.

 

Till toppen