Malmöborna har sagt sitt

Presskonferens-webb-2

Från vänster: Erik Jansåker, chef lokalpolisområde Malmö söder, Anna von Reis, chef arbetsmarknad- och socialförvaltningen, Stefan Sintéus, chef polisområde Malmö, Andy Roberts, chef lokalpolisområde Malmö norr.

Resultatet av årets trygghetsmätning visar att även om otryggheten är fortsatt hög, känner fler Malmöbor sig trygga och de flesta har under det senaste året inte utsatts för någon typ av brott.

Den 20 augusti skickades de första enkäterna i polisens trygghetsmätning ut till 7 080 slumpmässigt utvalda hushåll i alla Malmös stadsdelar. Knappt 53 procent, 3 741 hushåll, svarade. Resultatet, som nu har analyserats, presenterades i dag vid en presskonferens.

Trygghetsmätningen visar bland annat att otryggheten är fortsatt hög, men en något högre andel uppger att de känner sig trygga ute ensam sen kväll och något färre uppger att de känner sig otrygga. Färre Malmöbor uppger att de är oroliga för att bli överfallna eller misshandlade i sitt område och likaså minskar andelen som uppger att de avstått från någon typ av aktivitet något jämfört med 2017.

-  Det går på rätt håll i Malmö. Det är problematiskt att otryggheten fortsätter att vara så hög, men i årets mätning ser vi att fler faktisk känner sig trygga. Vi ser också att brottsligheten går ner, även om vi brottas med problem gällande det dödliga våldet. Det som också är viktigt för oss är att förtroendet för polisen ökar, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

-  Vi arbetar på flera områden tillsammans med polisen när det gäller trygghetsfrågor. Bland annat genom det förbyggande arbetet i CTC, som går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, och det samarbete som sker inom ramen för medborgarlöftena, säger Anna von Reis, chef för arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

75,4 procent av respondenterna uppger att de inte utsatts för någon typ av brott de senaste 12 månaderna, vilket är den lägsta nivån på 20 år i Malmö. Man kan också se att allt fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen, där 52 procent av årets respondenter tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen jämfört med 46 procent 2016 och 50 procent 2017.

I de flesta delarna av Malmö minskar oron för att utsättas för brott och bli överfallen eller misshandlad i sitt område, men i Oxie har oron för att bli överfallen och misshandlad ökat betydligt och även oron för utsättas för inbrott i bostaden har ökat påtagligt i Oxie. Här har också andelen som tycker att polisen inte bryr sig om de lokala problemen ökat något. I Rosengård och Fosie uppger endast var tredje respondent att de känner sig trygga ute ensam sen kväll. Det är också i Fosie som flest respondenter uppger att de avstått från någon typ av aktivitet på grund av otrygghet.

Nedskräpning upplevs fortsatt som ett problem för många Malmöbor. 17 procent uppger att det är ett stort problem och 31 procent att det är ett litet problem.

Polisens trygghetsmätning genomförs årligen och ger en indikation kring hur problemutvecklingen ser ut över tid. Mätningen är ett viktigt underlag för hur polisen och kommunen ska prioritera sitt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Mer om medborgarlöften

Mer om CTC