Synkroniserade insatser mot människohandel

Polisen har tillsammans med andra aktörer och EU-länder genomfört en av de största insatserna hittills mot människohandel, koppleri och köp av sexuella tjänster. Insatsen resulterade i över 40 brottsanmälningar.

Insatsen i slutet av september var en av de största hittills inom ramen för EMPACT, som är ett EU-projekt där medlemsländerna samarbetar mot samhällshotande brottslighet. I Sverige deltog samtliga polisregioner och insatsen resulterade i 2 anmälningar om människohandel, 4 anmälningar om koppleri och 33 anmälningar om köp av sexuell tjänst.

– Bakom varje anmälan finns ofta många brottsoffer. Det här handlar om organiserad internationell brottslighet som utnyttjar människor i flera länder och för att nå framgång i att lagföra denna typ av brottslighet krävs därför arbete över nationsgränserna. Den genomförda EU-gemensamma aktionsveckan påvisar styrkan i samarbete över gränserna och att det samarbetet är framgångsrikt, säger Emil Eisersjö, sektionschef på underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Fällande dom om koppleri

Av anmälningarna har hittills en dom fallit där en man dömts för koppleri i första instans i tingsrätten i Göteborg. Straffet blev tre månaders fängelse och utvisning.

Under insatsen samverkade polisen med andra aktörer på flera håll i landet. En viktig del var uppsökande verksamhet tillsammans med socialtjänsten för att hitta brottoffer i prostitution.

– Det uppsökande samarbetet med socialtjänsten är en förutsättning för att kunna hjälpa barn, kvinnor och män att komma ur det destruktiva beteende som prostitutionen är, säger Emil Eisersjö.

Viktigt att lämna prostitution

De anmälningar som upprättades under aktionsveckan kommer att utredas efter beslut av respektive förundersökningsledare i utredningsgrupper som har människohandel som sitt ansvarsområde eller på lokalpolisområdena.

– Detta arbete kan egentligen inte mätas i antalet anmälningar eller åtal utan det viktiga är antalet personer som lämnar prostitution. Efter vår insats valde ett antal personer att fortsätta sin kontakt med socialtjänsten för att komma ur prostitutionen, vilket är glädjande. Ett talande exempel är när ett av brottsoffren förklarade för oss att detta var den bästa dagen i p liv, säger Emil Eisersjö.

Resultat från insatsen

Region Nord

1 anmälan gällande koppleri

4 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst 

Region Mitt

8 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst

2 anmälningar gällande ringa narkotikabrott

Region Bergslagen

2 anmälningar gällande koppleri

3 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst

Region Stockholm

3 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst

Region Väst

1 anmälan gällande koppleri

2 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst

Region Öst

1 anmälan gällande människohandel (tiggeri)

13 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst

Region Syd

1 anmälan angående människohandel (sexuella ändamål)