Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Växjö lokalpolisområde tryggare visar årets trygghetsundersökning

Två poliser som patrullerar i Växjö centrum. Domkyrkan syns i bakgrunden.

Poliser i Växjö city. Bild: Polisen/Lars Hedelin

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde (Alvesta- och Växjö kommun) är nu klar och visar att kommuninnevånarna i Alvesta och Växjö kommun är tryggare än tidigare år.

4 450 slumpmässigt utvalda innevånare i de båda kommunerna har fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott m.m. Svarsfrekvensen är 60 procent.

Index för Växjö lokalpolisområde blev i år 1,63 (på en skala 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är bättre än 2017 då indexet var 1,69. Indexet för Växjö kommun är 1,63 vilket är ungefär lika med föregående år då index låg på 1,56. Alvestas index är 1,66 och föregående år var indexet 1,91 vilket är bättre än tidigare år.

82,2 procent av de som svarat i Växjö lokalpolisområde uppger att de under året inte varit utsatt för brott. I Växjö kommun är denna siffra 81,4 procent och i Alvesta kommun 86,0 procent.

I Arabyområdet, som av polisen räknas som ett särskilt utsatt område, tycker de boende att polisen bryr sig mer om problemen men trots detta tycker något fler, jämfört med 2017, att de känner sig otrygga.

- Mätningen har i år genomförts mitt i sommaren då vi hade ett par uppmärksammade ärenden i Arabyområdet. Detta kan återspeglas i svaren liksom att denna period är polisens tuffaste period med bemanning p.g.a. semestrar. Jag är glad över att den upplevda tryggheten inom lokalpolisområdet som helhet förbättras, säger lokalpolisområdeschef Jonas Eek.

Inom de olika delområdena som besvarats i trygghetsundersökningen inom Växjö lokalpolisområde upplever de svarande att följande är det mest problem med: nedskräpning, otrygg ute ensam sen kväll, att åka buss eller tåg, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och MC samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.

Polisen kommer tillsammans med kommunerna nu att jobba vidare med resultaten från trygghetsundersökningen för att detta ska vara ett underlag i det brottsförebyggande arbetet.

- Vi undersöker nu möjligheterna till att utöka polisens kameraövervakning i Växjö. Vi har goda erfarenheter från vår kameraövervakning i Arabyområdet runt Araby park arena. Områden där kameraövervakning kan bli aktuellt är bland annat i Växjö city, berättar Jonas Eek.

- I Växjö lokalpolisområde har vi under våren och inledningen av hösten fått en betydande förstärkning av poliser. Detta gör att vi nu har mycket bättre möjligheter att jobba med olika brottsförebyggande åtgärder inom lokalpolisområdet utifrån trygghetsundersökningen, förklarar Jonas Eek.

Till toppen