Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Vi accepterar inte att det skjuts

Inom ramen för satsningen Sluta skjut arbetar vi för att stoppa skottlossningarna i Malmö. Vi arbetar också för att lagföra dem som ligger bakom det dödliga våldet som drabbat Malmö.

Den senaste tiden har det skett flera skottlossningar i Malmö. Vi accepterar inte detta och arbetar aktivt för att förebygga ytterligare grovt våld inom ramen för satsningen Sluta skjut, som är ett koordinerat samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare.

- Polisen följer utvecklingen i Malmö väldigt noga och åtgärder vidtas, men vi arbetar också långsiktigt, säger kommunpolis Glen Sjögren som är en av koordinatorerna i satsningen.

En gruppintervention, en så kallad "Call in", genomfördes i oktober. Det är ett stort informationsmöte dit personer ur kriminella grupper kallas. De personer som kallades är frivårdsklienter med en pågående övervakning i form av skyddstillsyn eller villkorlig frigivning hos Kriminalvården. Under mötet förmedlas tydliga budskap från myndigheterna och civilsamhället: vi vill inte att ni ska döda eller själva dö, vi vill inte villsätta er i fängelse men vi kommer att göra det om ni fortsätter med våldet.

- De får också tydlig information om den hjälp som finns att få om man vill lämna det kriminella livet. Polisen arbetar också med individuella samtal, så kallade custom notifications, där vi har lämnat samma budskap till de grupper som inte var representerade på Call in, säger Glen Sjögren.

En annan av huvudpunkterna i metoden Sluta skjut är att riktade insatser sätts in mot hela den gruppering som för närvarade är den mest våldsamma. Alla i den kriminella gruppen påverkas av vad enskilda individer gör. Det innebär bland annat ökade kontroller och ökat fokus från polisens sida, men alla samverkanspartners har en viktig roll i arbetet med ökat fokus på de mest våldsamma grupperna och samtliga myndigheter arbetar utifrån sitt uppdrag.

- Den grupp som utmärker sig negativt, kommer att få insatser, dels från polisens sida, men också från andra myndigheter som frivården, säger Glen Sjögren.

Utöver det arbete som sker i satsningen Sluta skjut pågår också ett omfattande utredningsarbete för att lagföra dem som ligger bakom det dödliga våldet som drabbat Malmö.

Mer information om satsningen Sluta skjut

Till toppen