Sänk hastigheten

viltolyck

När du ser den här skylten. Sakta farten. Tänk på att det kan finnas skadade djur, eftersökningspersonal samt eftersökningshundar på eller intill vägen.

Det sker många viltolyckor i vårt område och vi uppmanar trafikanter att sänka hastigheten. Det är också viktigt att sänka hastigheten och vara uppmärksam när en olycka har skett, då eftersöksjägare och annan personal arbetar vid vägbanan.

Det inträffar många viltolyckor i anslutning till vårt vägnät och när det händer kan en eftersöksjägare skickas till olycksplatsen för att söka efter det skadade djuret. Eftersöksjägare arbetar då intill vägbanan ofta tillsammans med sin eftersökningshund.

- Det är av stor vikt att trafikanter sänker hastigheten när de ser skylten med viltolycka, eller i övrigt ser att en olycka har inträffat. Det kan finnas skadade djur som befinner sig intill vägbanan som helt plötsligt beger sig ut på vägen. I övrigt bör man alltid sänka farten vid olycksdrabbade vägsträckor där viltolyckor ofta inträffar, säger Joacim Lundqvist, en av polisområde Nords representanter i Nationella viltolycksrådet.

Så minskar du risken för viltolyckor

  • Anpassa hastigheten, din hastighet är direkt avgörande för hur allvarligt det behöver bli när ett djur kliver upp på vägen, tänk på vägbanans underlag och din sikt. 
  • Anpassa avståndet, ligger du för nära fordonet framför minskar ditt vidvinkelseende och du får svårare att se rörelser i skogsbrynet.  

Om olyckan sker

  • Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
  • Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
  • Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker. 
  • Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa. 

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Läs mer om viltolyckor på polisens webbplats